APVV podporí projekty výskumu a vývoja medzi Slovenskom a Slovinskom

27.04.2010

     Agentúra na podporu výskumu a vývoja vypísala výzvu na podávanie návrhov na spoločné výskumné projekty vedecko-technickej spolupráce medzi pracoviskami v Slovenskej republike a Slovinskej republike na roky 2011 - 2012.
     V rámci tejto výzvy môžu žiadatelia predkladať projekty zo všetkých oblastí výskumu a vývoja. Projekty musia byť zamerané najmä na prípravu spoločných medzinárodných projektov, publikácií a iných výstupov, spoločnú aktívnu účasť na konferenciách, využívanie prístrojov laboratórnej techniky a zbieranie výskumných materiálov.
     Oprávnenými žiadateľmi sú právnické a fyzické osoby výskumu a vývoja v Slovenskej republike zo všetkých sektorov výskumu a vývoja.
     Žiadosti sa predkladajú v elektronickej forme prostredníctvom on-line systému v slovenskom a anglickom jazyku. Termín uzávierky je 16. jún 2010. Viac informácií nájdete na www.apvv.sk.

Bratislava 27. apríl 2010

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku