APVV podporí malé podniky zamerané na výskum a vývoj

02.10.2009

     Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV) vyhlásila verejnú výzvu na podávanie projektov v rámci programu Podpora výskumu a vývoja v malých a stredných podnikoch, zameranú na podporu start-up a spin-off podnikov. Cieľom tejto výzvy je vytvárať priaznivé prostredie pre vznik technologických inkubátorov, ktoré poskytne podporné prostredie pre začínajúcich malých podnikateľov.
     Oprávnenými žiadateľmi sú podnikateľské subjekty - malé start-up resp. spin-off podniky, ktoré vznikli po termíne 1. januára 2006, podnikajúce na území SR. Predmetom činnosti týchto podnikov musí byť výroba a/alebo služby a výskum a/alebo vývoj.
     Táto výzva nemá žiadne obmedzenia týkajúce sa vecného zamerania projektov. Ich zameranie, ciele a vecnú náplň výskumu a vývoja určuje žiadateľ. Jednou z podmienok pre získanie finančných prostriedkov je predloženie presvedčivého podnikateľského plánu, identifikujúceho spôsob získania a očakávaný objem tržieb, ako aj poskytujúceho parametre ekonomickej návratnosti finančných prostriedkov.
     Žiadosti je potrebné predložiť elektronicky prostredníctvom on-line informačného systému agentúry do 30. novembra 2009 do 12.00 hod. Viac informácií nájdete na inovovanej webovej stránke APVV, ktorá teraz okrem prehľadnejších informácií o jednotlivých výzvach a programoch poskytuje rozsiahlejší informačný servis o 7. rámcovom programe EÚ. Novinkou je aj služba newsletter - zasielanie aktuálnych informácií na zvolenú e-mailovú adresu. Podnety a pripomienky k novej webstránke je možné zaslať na mailovú adresu webmaster@apvv.sk.

Bratislava 2. október 2009

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku