Navigácia

Apríl - mesiac kvality

Štátny inštitút odborného vzdelávania so svojim tímom z úseku celoživotného vzdelávania v spolupráci s Radou zamestnávateľov pre odborné vzdelávanie a prípravu organizuje už tretí ročník Mesiaca kvality s viacerými podujatiami pre všetkých, ktorých zaujíma zlepšovanie odborného vzdelávania a prípravy na Slovensku. Nad podujatiami prebralo záštitu Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR.

logo ŠIOV

Učitelia, vedenie škôl, zástupcovia VÚC, odborná verejnosť, ako aj všetci, ktorí sa radi učia nové veci si môžu v apríli vybrať z viacerých pripravovaných workshopov, filmových premietaní a diskusií. Vyvrcholením Mesiaca kvality bude konferencia „Zabezpečenie kvality ako súčasť života školy“ 30. apríla v Trnave.

Program Mesiaca kvality:

  • 4. apríl 2024: Školenie k tvorbe Akčného plánu v procese peer review v Žiline

Školenie zamerané na tvorbu Akčného plánu v procese peer review je určené zástupcom SOŠ, ktorí majú skúsenosti s tvorbou sebahodnotiacej správy. Účastníci sa oboznámia s cyklom zabezpečovania kvality, akčným plánom a s tým spojeným stanovovaním si SMART cieľov.

  • 10. apríl 2024: Filmové podujatie EU-OSHA v Košiciach

V spolupráci s Národným kontaktným miestom Európskej Agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci organizujeme filmové podujatie spojené s diskusiou so odborníkom z Národného inšpektorátu práce pre zástupcov SOŠ v kine Úsmev v Košiciach od 13:00 do 15:00 hod.

  • 17 – 18. apríl 2024: Školenie k tvorbe Sebahodnotiacej správy a Akčného plánu v procese peer review v Trenčíne

Školenie zamerané na tvorbu sebahodnotiacej správy a akčného plánu v procese peer review je určené zástupcom SOŠ z Trenčianskeho samosprávneho kraja.

  • 23- 24. apríl 2024: Školenie hodnotiteľov peer review vo Zvolene

Školenie hodnotiteľov peer review sa uskutoční v Hoteli Academic vo Zvolene. Cieľom školenia je oboznámiť sa s metódou vzájomného hodnotenia peer review cez interaktívne a praktické cvičenia.

REGISTRÁCIA do 15. apríla 2024. Za inštitúciu je možné vyslať dvoch zástupcov.

  • 30 apríl 2024: Konferencia v Trnave

Konferencia s názvom Zabezpečovanie kvality ako súčasť života školy sa bude konať 30.apríla od 13:00 do 17:00 hod. v kultúrnom centre Malý Berlín v Trnave. Tešiť sa môžete na rečníkov a rečníčky zo Slovenska, Chorvátska a Holandska a panelovú diskusiu so zástupcami z VÚC, školy a zamestnávateľa.

Po prezentáciách sa uskutoční slávnostné vyhlásenie víťazov Národnej ceny kvality v OVP 2024. Po skončení programu nás bude čakať občerstvenie a príjemné diskusie pri čaši vína. Podujatie bude tlmočené z anglického do slovenského jazyka.

REGISTRÁCIA do 26. apríla 2024.

Program konferencie nájdete TU.

Tešíme sa na vás!


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky