Alternatíva ako prebrať národný futbalový štadión, je už na stole

     Riadiaci výbor projektu Národný futbalový štadión dnes opäť zasadal. V priestoroch MŠVVaŠ prerokoval a schválil predbežnú hodnotiacu správu, ktorú vypracoval poradca projektu spoločnosť KPMG. Tá bude predložená na zasadnutie vlády v stredu.
     V správe zanalyzovalo KPMG viacero možností prechodu nekomerčnej časti projektu na štát, respektíve na spoločnosť zriadenú za týmto účelom, v ktorom bude mať štát plnú kontrolu.
     Vzhľadom na časové hľadisko realizovateľnosti projektu do 31. decembra 2017 bola odporúčaná alternatíva, kedy by došlo k právnemu rozdeleniu spoločnosti NFŠ, a.s. na dve samostatné spoločnosti, pričom na každú z nástupníckych spoločností by boli presunuté aktíva, práva a záväzky spojené s komerčnou a samostatne nekomerčnou časťou projektu.
     Štát by následne odkúpil 100 % obchodného podielu v nekomerčnej časti. Výhodou tohto riešenia je právne možný priamy presun zmlúv a práv súvisiacich s projektom na nástupnícke spoločnosti (pod podmienkou dodržania všetkých legislatívnych podmienok). Tak by v prípade správne a detailne realizovaného projektu rozdelenia nemuselo dôjsť k časovému sklzu v realizácii projektu NFŠ. Samozrejme, o tom, či štát nakoniec preberie projekt a ako to urobí, rozhodne až vláda po due diligence.
     Projekt Národný futbalový štadión by mal následne pokračovať ďalšími fázami:
- Do 30. októbra 2015 vypracuje KPMG hĺbkovú správu v rámci úvodnej fázy poskytovania audítorských služieb a poradenstva na podporu projektu Národný futbalový štadión pre MŠVVaŠ SR t.j. komplexné zhodnotenie súčasného stavu a doterajších aktivít projektu NFŠ vo všetkých oblastiach. V hĺbkovej správe, pri naplnení všetkých predpokladov, by už mala byť vyčíslená hodnota možnosti alternatívy prevzatia projektu výstavby Národného futbalového štadióna zo strany štátu od súkromnej spoločnosti Národný futbalový štadión, a.s..
- Do 30. novembra 2015 KPMG v zmysle svojho mandátu poskytovania audítorských služieb a poradenstva na podporu projektu Národný futbalový štadión pre MŠVVaŠ SR zrealizuje aj posúdenie možností hospodárenia a vypracuje odporúčaný finančný model tzv. štúdiu uskutočniteľnosti.

Ilustračné foto: TASR

Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky