Navigácia

ALMA MATER: Ako získať viac slovenských študentov na domáce vysoké školy

Prvý ročník veľtrhu ALMA MATER prepojil viac ako osemtisíc stredoškolákov so slovenskými vysokými školami vo všetkých ôsmich krajoch. Maturanti sa zároveň dozveli o možnosti získať štipendium vo výške minimálne 9 000 eur v prípade, ak sa rozhodnú pokračovať vo vysokoškolskom štúdiu doma na Slovensku.

ilustračný obrázok

Cieľom historicky prvého ročníka série veľtrhov „ALMA MATER – miesto, kde si nájdeš svoju univerzitu“ je zmierniť odliv mozgov zo Slovenska a pomôcť spropagovať slovenské vysoké školy. Veľtrhy, ktoré boli financované z Plánu obnovy a odolnosti SR, sa konali v každom krajskom meste. Dovedna sa na nich odprezentovalo 24 vysokých škôl. Zúčastnilo sa na nich  8 009 stredoškolákov zo 178 stredných škôl.

Tretina účastníkov boli gymnazisti, dve tretiny žiaci stredných odborných škôl. Najväčší záujem zo strany návštevníkov bol v Trnavskom kraji, kde veľtrh navštívilo viac ako 1 400 žiakov a žiačiek. Prínosom bolo podľa hodnotenia vysokých škôl aj to, že na veľtrhy ministerstvo pozývalo aj žiakov nižších ročníkov stredných škôl. „Dali sme šancu žiakom začať sa zamýšľať nad výberom vysokej školy s predstihom. Svoju budúci alma mater si môžu vďaka tomu vybrať  viac premyslene,“ uviedol štátny tajomník rezortu školstva Róbert Zsembera.

Okrem prezentácie slovenských vysokých škôl bol na veľtrhoch predstavený aj program 3. ročníka štipendijnej schémy s názvom „Študujem doma, Slovensko ma odmení“. „Táto schéma je určená pre talentovaných a ambicióznych študentov, ktorí sa rozhodnú vzdelávať na slovenských vysokých školách. Cieľom je nielen podpora vzdelávania, ale aj motivácia mladých ľudí zostať a prispievať k rozvoju Slovenska,“ povedal minister školstva Tomáš Drucker.

Novinkou v porovnaní s minulými ročníkmi je doplnenie schémy o štipendiá určené pre študentov, ktorí sa zapíšu na študijný program pripravujúci na nedostatkové povolanie. Tieto povolania boli identifikované s pomocou odborníkov z rôznych oblastí zaoberajúcich sa pracovným trhom, jeho potrebami a spoločenským dopytom. 

„Iniciatívy zamerané na propagáciu slovenských vysokých škôl a univerzít majú veľký potenciál. Rastúci záujem o takéto podujatia svedčí nielen o zvyšovaní dôvery vo vzdelávací systém, ale aj o záujme mladých ľudí o vlastný osobný a profesijný rozvoj. Preto máme záujem vo veľtrhoch Alma mater pokračovať,“ uzavrel štátny tajomník Zsembera.

 

Projekt je financovaný z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti SR.

logo mini, POO, EU, studujem doma


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky