» Veda a technika » Aktuality » Aktuálne výzvy

Aktuálne výzvy

 Výzva na podávanie návrhov medzinárodných projektov vo výskume neurodegeneračných ochorení  
 
Európska iniciatíva Spoločný program vo výskume neurodegeneračných ochorení  (Joint Programme Neurodegenerative Disease Research- JPND) vyhlásila výzvu  na podávanie návrhov projektov vo výskume neurodegeneračných ochorení na tému Analýza reakcií organizmu na rôzne neurodegeneračné ochorenia.  
Výzva je dvojstupňová, pričom uzávierka prvej časti (podávanie predbežných návrhov) je 6. marca  2017.
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR môže podporiť vedecké tímy zo SR, ktoré sa stanú súčasťou medzinárodných  konzorcií riešiacich projekty  v rámci uvedenej výzvy celkovo do  výšky 900 000 eur.
Podrobné informácie o výzve sa nachádzajú na internetovej stránke  http://www.neurodegenerationresearch.eu/initiatives/annual-calls-for-proposals/open-calls/pathways-2017/


  Oznámenie MŠVVaŠ SR na predkladanie projektov na získanie finančnej podpory na spolufinancovanie projektov EUREKA SK

(do 9. mája 2018, 12.00)