Aktuálne výzvy

      Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR oznamuje možnosť požiadať o poskytnutie nenávratnej finančnej podpory na projekty výskumu a vývoja zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky, ktoré boli schválené Skupinou na vysokej úrovni iniciatívy EUREKA koordinovanej sekretariátom EUREKA so sídlom v Bruseli v rámci schémy EUREKA SK. Dátum ukončenia možnosti predkladať žiadosti pre podporu projektov je 21. septembra 2019 o 12.00 h.

Oznámenie EUREKA SK 2019

Príloha - Tabuľka rozpočtu

Schválenie finančnej podpory pre projekt S0104 Flex-Tool

  • Archív výziev
  • HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku