Aktuálne výzvy v rámci grantov EHP a Nórska

  • Dátum: 12.10.2020

Budovanie centier pre deti a mládež v najmenej rozvinutých okresoch či podpora vzdelávania marginalizovaných rómskych komunít – projekty zamerané na uvedené ciele môžu získať podporu v aktuálnych výzvach z grantov krajín Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórska.

Záujemcovia o realizáciu projektov môžu predkladať žiadosti v nasledujúcich aktuálnych výzvach:

Výzva LDI01 zameraná na podporu a vybudovanie multifunkčných centier pre deti a mládež v najmenej rozvinutých okresoch. Správca programu Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov predĺžil lehotu na predkladanie žiadostí o projekt vo výzve LDI01 do 30. novembra 2020. Bližšie informácie nájdete na nasledujúcich linkoch:
 


Výzva LDI02 je zameraná na podporu intervencií na úrovni komunity priamo prospešných marginalizovaným rómskym komunitám. V rámci výzvy môžu byť predkladané aj projekty zamerané na vzdelávanie a inklúziu. Ide o druhú výzvu v programe Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov. Bližšie informácie o výzve a programe nájdete na nasledujúcich linkoch:

https://www.eeagrants.sk/novinky/druha-vyzva-ldi02-v-ramci-programu-miestny-rozvoj-znizovanie-chudoby-a-inkluzia-romov-je-vyhlasena/?fbclid=IwAR1QXryRLbPXE4NQNoLjw92xkKWrnInCdCWsneX2SrnUG2cxqXfX_0CYLZs
https://www.eeagrants.sk/vyzvy/otvorena-vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-projekt-v-ramci-programu-miestny-rozvoj-znizovanie-chudoby-a-inkluzia-romov-ldi02/K výzve LDI02 sa uskutoční online informačný seminár dňa 15.10.2020 o 09:00 hod. Registrácia je otvorená do 12.10.2020.

Viac informácií na: https://www.eeagrants.sk/novinky/informacny-online-seminar-k-vyzve-ldi02-podpora-intervencii-na-urovni-komunity-priamo-prospesnych-marginalizovanym-romskym/.
 

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku