Aktuálne informácie a pokyny pre vedúcich riešiteľov projektov KEGA

Predpokladané termíny v danom roku:
Zverejnenie rozpisu dotácií na projekty KEGA: koniec marca
Zverejnenie výzvy: koniec marca
Zaslanie certifikátov skončených projektov: do konca júla
Podávanie ročných správ: do polovice novembra
Podávanie záverečných správ: do polovice januára nasledujúceho roku
 
 • Oznam o zverejnení rozpisu dotácií na nové a pokračujúce projekty KEGA v roku 2016
 • Výzva na podávanie žiadostí o dotáciu na nové projekty KEGA so začiatkom riešenia v roku 2017 a aktuálne informácie o podávaní ročných správ pokračujúcich projektov a záverečných správ končiacich projektov KEGA v roku 2016
 • Oznam o zverejnení výsledkov hodnotenia projektov KEGA
 • Harmonogram činností KEGA v roku 2016
 • Podávanie záverečných správ končiacich projektov KEGA v roku 2015
 • Návrhy na nových členov komisií KEGA
 • Upozornenie na podávanie ročných správ pokračujúcich projektov KEGA za rok 2015
 • Výsledky 1. kola hodnotenia podaných žiadostí v roku 2015
 • Zverejnenie výsledkov hodnotenia záverečných správ končiacich projektov KEGA v roku 2014
 • Inštrukcie k zmenám počas riešenia projektov KEGA
 • Výzva na podávanie žiadostí o dotáciu na nové projekty KEGA so začiatkom riešenia v roku 2016 a aktuálne informácie o podávaní ročných správ pokračujúcich projektov a záverečných správ končiacich projektov KEGA v roku 2015
 • Oznam o zverejnení rozpisu dotácií na nové a pokračujúce projekty KEGA v roku 2015
 • Harmonogram činností KEGA v roku 2015 a v 1. kvartáli 2016
 • Podávanie záverečných správ končiacich projektov KEGA v roku 2014
 • Upozornenie na podávanie ročných správ pokračujúcich projektov KEGA za rok 2014
 • Výsledky 1. kola hodnotenia podaných žiadostí v roku 2014
 • Zverejnenie výsledkov hodnotenia záverečných správ končiacich projektov KEGA v roku 2013
 • Výzva na podávanie žiadostí o dotáciu na nové projekty KEGA so začiatkom riešenia v roku 2015 a aktuálne informácie o podávaní ročných správ pokračujúcich projektov a záverečných správ končiacich projektov KEGA v roku 2014
 • Harmonogram činností KEGA v roku 2014 a v 1. kvartáli 2015
 • Podávanie záverečných správ končiacich projektov KEGA v roku 2013
 • Upozornenie na podávanie ročných správ pokračujúcich projektov KEGA za rok 2013
 • Zefektívnenie 2. kola hodnotenia žiadostí o dotáciu KEGA
 • Výsledky 1. kola hodnotenia podaných žiadostí v roku 2013
 • Zverejnenie výsledkov hodnotenia záverečných správ končiacich projektov KEGA v roku 2012
 • Harmonogram činností KEGA v roku 2013 a v 1. kvartáli 2014
 • Výzva na podávanie žiadostí o dotáciu na nové projekty KEGA so začiatkom riešenia v roku 2014 a aktuálne informácie o podávaní ročných správ pokračujúcich projektov a záverečných správ končiacich projektov KEGA v roku 2013
 • Podávanie záverečných správ končiacich projektov KEGA v roku 2012
 • Upozornenie na podávanie ročných správ pokračujúcich projektov KEGA za rok 2012
 • Hodnotenie nových žiadostí o dotáciu (aktuálny stav k 26. 7. 2012)
 • Hodnotenie končiacich projektov KEGA v roku 2011
 • « 1 2 3 »
  HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku