Navigácia

Aktuálne informácie a pokyny pre vedúcich riešiteľov projektov KEGA

Predpokladané termíny v danom roku:
Zverejnenie rozpisu dotácií na projekty KEGA: cca koniec marca
Zverejnenie výzvy: cca koniec marca
Hodnotenie nových žiadostí: jún (I. kolo), december (II. kolo)
Zaslanie certifikátov skončených projektov: do konca júla (KEGA nevydáva a ani nemôže vystavovať žiadne iné potvrdenia, osvedčenia atď.)
Podávanie ročných správ: cca do polovice novembra
Zverejnenie výsledkov hodnotenia nových žiadostí: cca december/január
Podávanie záverečných správ: cca do polovice januára nasledujúceho roku
Vedúci projektu so svojím riešiteľským pracoviskom je zodpovedný za archiváciu celej svojej projektovej dokumentácie za príslušný riešený projekt, a to aj pre prípad kontroly (v prípade podanej žiadosti o dotáciu, ročnej a záverečnej správy sa na MŠVVaM SR posiela len potvrdenie o jej podaní).
 
Skočiť na začiatok stránky