Navigácia

Aktuálne informácie a pokyny pre vedúcich projektov VEGA

Predpokladané termíny v danom roku v rezorte školstva:
Zverejnenie rozpisu dotácií na projekty VEGA: cca koniec marca
Zverejnenie výzvy: cca koniec marca
Hodnotenie nových žiadostí: máj/jún (I. kolo), október/november (II. kolo)
Zverejnenie výsledkov hodnotenia nových žiadostí: do decembra
Podávanie aktualizácií: do polovice decembra
Podávanie finančných správ: cca do polovice januára nasledujúceho roku
Podávanie záverečných správ: cca do polovice januára nasledujúceho roku
Zaslanie certifikátov skončených projektov: do konca júna (VEGA nevydáva a ani nemôže vystavovať žiadne iné potvrdenia, osvedčenia atď.)
Vedúci projektu so svojím riešiteľským pracoviskom je zodpovedný za archiváciu celej svojej projektovej dokumentácie za príslušný riešený projekt, a to aj pre prípad kontroly (v prípade podanej žiadosti o dotáciu a záverečnej správy sa na MŠVVaM SR posiela len potvrdenie o jej podaní).
 
 
Skočiť na začiatok stránky