Aktuálne informácie a pokyny pre vedúcich projektov VEGA

Predpokladané termíny v danom roku v rezorte školstva:
Zverejnenie rozpisu dotácií na projekty VEGA: koniec marca
Zverejnenie výzvy: koniec marca
Hodnotenie nových žiadostí: máj/jún (I. kolo), október/november (II. kolo)
Zaslanie certifikátov skončených projektov: do konca júna
Podávanie aktualizácií: do polovice decembra
Podávanie finančných správ: do polovice januára nasledujúceho roku
Podávanie záverečných správ: do polovice januára nasledujúceho roku
 
 • Podávanie aktualizácií riešiteľských kolektívov na rok 2021, finančných správ za rok 2020 a záverečných správ projektov končiacich v roku 2020
 • Zverejnenie výsledkov hodnotenia záverečných správ projektov VEGA skončených v roku 2019
 • Predĺženie termínu výzvy VEGA
 • Opatrenia VEGA z dôvodu mimoriadnej situácie
 • Oznam o zverejnení rozpisu dotácií na nové a pokračujúce projekty VEGA v roku 2020
 • Výzva na podávanie žiadostí o dotáciu na nové projekty VEGA so začiatkom riešenia v roku 2021
 • Oznam o zverejnení výsledkov hodnotenia nových projektov VEGA so začiatkom riešenia v roku 2020
 • Plán činností VEGA na rok 2020
 • Podávanie aktualizácií riešiteľských kolektívov na rok 2020, finančných správ za rok 2019 a záverečných správ projektov končiacich v roku 2019
 • Návrhy na nových členov komisií VEGA v 8. funkčnom období
 • Výzva na podávanie žiadostí o dotáciu na nové projekty VEGA so začiatkom riešenia v roku 2020
 • Oznam o zverejnení rozpisu dotácií na nové a pokračujúce projekty VEGA v roku 2019
 • Zverejnenie výsledkov hodnotenia záverečných správ projektov VEGA skončených v roku 2018
 • Oznam o zverejnení výsledkov hodnotenia nových projektov VEGA so začiatkom riešenia v roku 2019
 • Plán činností VEGA do konca roka 2019
 • Termíny podávania aktualizácií riešiteľských kolektívov na rok 2019, finančných správ za rok 2018 a záverečných správ projektov končiacich v roku 2018
 • Schválenie dodatku č. 8 k pravidlám VEGA
 • Výzva na podávanie žiadostí o dotáciu na nové projekty VEGA so začiatkom riešenia v roku 2019
 • Oznam o zverejnení rozpisu dotácií na nové a pokračujúce projekty VEGA v roku 2018
 • Zverejnenie výsledkov hodnotenia záverečných správ projektov VEGA skončených v roku 2017
 • Oznam o zverejnení výsledkov hodnotenia nových projektov VEGA so začiatkom riešenia v roku 2018
 • Plán činností VEGA do konca roka 2018
 • Termíny podávania aktualizácií riešiteľských kolektívov na rok 2018, finančných správ za rok 2017 a záverečných správ projektov končiacich v roku 2017
 • Schválenie dodatku č. 7 k pravidlám VEGA
 • Oznam o zverejnení rozpisu dotácií na nové a pokračujúce projekty VEGA v roku 2017
 • Výzva na podávanie žiadostí o dotáciu na nové projekty VEGA so začiatkom riešenia v roku 2018
 • Oznam o zverejnení výsledkov hodnotenia nových projektov VEGA so začiatkom riešenia v roku 2017
 • Termíny podávania aktualizácií riešiteľských kolektívov na rok 2017, finančných správ za rok 2016 a záverečných správ projektov končiacich v roku 2016
 • Plán činností VEGA do konca roka 2017
 • Oznam o zverejnení rozpisu dotácií na nové a pokračujúce projekty VEGA v roku 2016
 • 1 2 »
  HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku