Aktuálne informácie a pokyny pre vedúcich projektov VEGA

Predpokladané termíny v danom roku v rezorte školstva:
Zverejnenie rozpisu dotácií na projekty VEGA: koniec marca
Zverejnenie výzvy: koniec marca
Hodnotenie nových žiadostí: máj/jún (I. kolo), október/november (II. kolo)
Zverejnenie výsledkov hodnotenia nových žiadostí: december
Podávanie aktualizácií: do polovice decembra
Podávanie finančných správ: do polovice januára nasledujúceho roku
Podávanie záverečných správ: do polovice januára nasledujúceho roku
Zaslanie certifikátov skončených projektov: do konca júna
Vedúci projektu je zodpovedný za archiváciu celej svojej projektovej dokumentácie za príslušný riešený projekt
(v prípade podanej žiadosti o dotáciu a záverečnej správy sa na MŠVVaŠ SR posiela len potvrdenie o jej podaní).
 
 • Plán činností VEGA na rok 2022
 • Oznam o zverejnení výsledkov hodnotenia nových projektov VEGA so začiatkom riešenia v roku 2022
 • Podávanie aktualizácií riešiteľských kolektívov na rok 2022, finančných správ za rok 2021 a záverečných správ projektov končiacich v roku 2021
 • Zverejnenie výsledkov hodnotenia záverečných správ projektov VEGA skončených v roku 2020
 • Plán činností VEGA na rok 2021
 • Štatistika podávania nových žiadostí o dotáciu k 7.6.2021
 • Výzva na podávanie žiadostí o dotáciu na nové projekty VEGA so začiatkom riešenia v roku 2022
 • Oznam o zverejnení rozpisu dotácií na nové a pokračujúce projekty VEGA v roku 2021
 • Financovanie projektov, výzva v roku 2021 a nové komisie VEGA
 • Oznam o zverejnení výsledkov hodnotenia nových projektov VEGA so začiatkom riešenia v roku 2021
 • Podávanie aktualizácií riešiteľských kolektívov na rok 2021, finančných správ za rok 2020 a záverečných správ končiacich projektov VEGA
 • Zverejnenie výsledkov hodnotenia záverečných správ projektov VEGA skončených v roku 2019
 • Predĺženie termínu výzvy VEGA
 • Opatrenia VEGA z dôvodu mimoriadnej situácie
 • Oznam o zverejnení rozpisu dotácií na nové a pokračujúce projekty VEGA v roku 2020
 • Výzva na podávanie žiadostí o dotáciu na nové projekty VEGA so začiatkom riešenia v roku 2021
 • Oznam o zverejnení výsledkov hodnotenia nových projektov VEGA so začiatkom riešenia v roku 2020
 • Plán činností VEGA na rok 2020
 • Podávanie aktualizácií riešiteľských kolektívov na rok 2020, finančných správ za rok 2019 a záverečných správ projektov končiacich v roku 2019
 • Návrhy na nových členov komisií VEGA v 8. funkčnom období
 • Výzva na podávanie žiadostí o dotáciu na nové projekty VEGA so začiatkom riešenia v roku 2020
 • Oznam o zverejnení rozpisu dotácií na nové a pokračujúce projekty VEGA v roku 2019
 • Zverejnenie výsledkov hodnotenia záverečných správ projektov VEGA skončených v roku 2018
 • Oznam o zverejnení výsledkov hodnotenia nových projektov VEGA so začiatkom riešenia v roku 2019
 • Plán činností VEGA do konca roka 2019
 • Termíny podávania aktualizácií riešiteľských kolektívov na rok 2019, finančných správ za rok 2018 a záverečných správ projektov končiacich v roku 2018
 • Schválenie dodatku č. 8 k pravidlám VEGA
 • Výzva na podávanie žiadostí o dotáciu na nové projekty VEGA so začiatkom riešenia v roku 2019
 • Oznam o zverejnení rozpisu dotácií na nové a pokračujúce projekty VEGA v roku 2018
 • Zverejnenie výsledkov hodnotenia záverečných správ projektov VEGA skončených v roku 2017
 • 1 2 3 »
  Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku