Aktualizácia údajov - november 2020

4. novembra 2020 - na webovom sídle bola zverejnená databáza pridlených finančných prostriedkov za mimoriadne výsledky žiakov za školský rok 2019/2020 podľa škôl a podľa zriaďovateľov. Suma na rok 2020 sa každému zriaďovateľovi určila ako súčin počtu bodov pridelených podľa údajov od organizátorov súťaže a hodnotou jedného bodu. Hodnota jedného bodu pre rok 2020 je stanovená vo výške 200 €.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku