Aktualizácia často kladených otázok v súvislosti s procesom verejného obstarávania

29.06.2011

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako Riadiaci orgán pre operačný program Vzdelávanie zverejnilo aktualizáciu často kladených otázok v súvislosti s procesom verejného obstarávania.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku