Aktualizácia č. 1 - Komunikačného plánu pre operačný program Vzdelávanie a operačný program Výskum a vývoj

  • Dátum: 08.06.2011

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že riadiaci orgán pre operačný program Vzdelávanie vydal aktualizáciu č. 1 - Komunikačného plánu pre operačný program Vzdelávanie a operačný program Výskum a vývoj.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku