Aktuality v oblasti vedy a techniky

V Bratislave sa konal Informačný deň EMBL 2019

V Bratislave sa konal Informačný deň EMBL 2019

     Štátna tajomníčka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Oľga Nachtmannová v pondelok 9. decembra 2019 otvorila v Univerzitnom vedeckom parku Univerzity Komenského …

Pokračuje podpora akademickej komunity pri prenose výsledkov výskumu a vývoja do praxe

Pokračuje podpora akademickej komunity pri prenose výsledkov výskumu a vývoja do praxe

       Podpora slovenských vedcov v oblasti transferu technológií bude pokračovať. V súčasnosti sa pripravuje druhá etapa národného projektu zameraného na aplikáciu vedeckých poznatkov v praxi. Ved…

EMBL InfoDay 2019, Bratislava

EMBL InfoDay 2019, Bratislava

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Slovenská spoločnosť pre biochémiu a molekulárnu biológiu v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR, Bratislava, o…

Štátna tajomníčka Oľga Nachtmannová za zasadnutí Rady pre pre konkurencieschopnosť (vesmír a výskum)

Štátna tajomníčka Oľga Nachtmannová za zasadnutí Rady pre pre konkurencieschopnosť (vesmír a výskum)

     Dňa 29. novembra 2019 sa v Bruseli uskutočnilo zasadnutie Rady pre konkurencieschopnosť (vesmír a výskum) za účasti ministrov členských štátov EÚ, komisára EÚ pre výskum a inovácie Carlosa Moe…

V Seville zasadala Rada Európskej vesmírnej agentúry

V Seville zasadala Rada Európskej vesmírnej agentúry

     V dňoch 27. a 28. novembra 2019 sa v Seville uskutočnilo zasadnutie Rady Európskej vesmírnej agentúry (ESA) na ministerskej úrovni s názvom SPACE19+. Slovenskú republiku na stretnutí zastupova…

Dotazníkový prieskum venovaný účasti slovenských organizácií v európskom programe H2020

Dotazníkový prieskum venovaný účasti slovenských organizácií v európskom programe H2020

     Centrum vedecko-technických informácií SR, ako hostiteľská inštitúcia Kancelárie Národných kontaktných bodov pre Horizont 2020, v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a š…

V Bratislave odovzdali tohtoročné Ceny za vedu a techniku

V Bratislave odovzdali tohtoročné Ceny za vedu a techniku

     Z rúk ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR Martiny Lubyovej si včera prevzali vedci a výskumníci Ceny za vedu a techniku 2019. Slávnostne vyhlásenie výsledkov bolo vyvrcholením celos…

V Bratislave sa konal Národný okrúhly stôl o vednej politike

V Bratislave sa konal Národný okrúhly stôl o vednej politike

     Za účasti štátnej tajomníčky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Oľgy Nachtmannovej sa včera v Bratislave konal v rámci prebiehajúceho Týždňa vedy a techniky Národný okrúhly stôl …

V Bratislave sa koná 9. ročník konferencie o transfere techológií

V Bratislave sa koná 9. ročník konferencie o transfere techológií

     Autorské práva, priemyselné práva a vývojová spolupráca v oblasti softvérových riešení sú témou aktuálneho ročníka konferencie Transfer technológií na Slovensku a v zahraničí. V poradí 9. ročn…

Štipendiá na štúdium a výskum v Rakúsku

Štipendiá na štúdium a výskum v Rakúsku

     Vysokoškoláci, doktorandi, vysokoškolskí učitelia a vedeckí pracovníci štátnych, verejných a súkromných vysokých škôl na Slovensku a zo Slovenskej akadémie vied sa opäť môžu uchádzať o štipend…

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku