Navigácia

Aktuality v oblasti medzinárodnej spolupráce

- Ďalšie informácie o školstve

Výzva na krátkodobé štipendium MIRAI 2023 - 2024

Záujemcovia zo Slovenskej republiky sa môžu uchádzať priamo prostredníctvom doleuvedených e-odkazov o účasť v skupinách 2 – 5 a 7. Skupina 2 (Téma: Diplomacia a bezpečnostná politika) Skupi…
- Ďalšie informácie o školstve

Výzva na projekty v rámci Stredoeurópskej iniciatívy (SEI)

Výzva je smerovaná na podporu činnosti v rámci dvoch špecializovaných segmentov: •    Implementáciu Akčného plánu SEI 2021 – 2023  •    Riešenie dôsledkov ruskej agresie voči Ukrajine pre región …
86361
- Ďalšie informácie o školstve

Európske univerzity - Výzva 2023

Európske univerzity sú iniciatívou Európskej komisie, ktorej cieľom je nastaviť hlbokú medzi-inštitucionálnu spoluprácu vysokých škôl v celej Európskej únii. Študenti môžu získať akademický titul k…
81992
- Pozvánky, Ďalšie informácie o školstve

BAVORSKÝ KURZ: Ďalšie vzdelávanie učiteľov NJ v Dillingene

Termín: 27.06.-01.07.2022 Miesto: Akademie für Lehrerfortbildung und Personalführung, Dillingen Pobytové náklady a kurz: hradí bavorská strana Kvóta: 10 učiteľov NJ na ZŠ a SŠ Podmienky:…
8_02092020_otvorenie_skolskeho_roka_minister_skolstva724312 (1)
- Tlačové správy - Ministerstvo, Pozvánky, Ďalšie informácie o školstve

Ministri pripravili darček pre všetky deti

Dve ministerstvá sa spojili, aby prekvapili každé dieťa na Slovensku. Spoločne s troma štátnymi umeleckými inštitúciami pripravili online projekciu svojich predstavení a moderovaných koncertov. Tie…
EEA-and-Norway_grants4x
- Tlačové správy - Ministerstvo

Aktuálne výzvy v rámci grantov EHP a Nórska

Záujemcovia o realizáciu projektov môžu predkladať žiadosti v nasledujúcich aktuálnych výzvach: Výzva LDI01 zameraná na podporu a vybudovanie multifunkčných centier pre deti a mládež v najmenej …

Skočiť na začiatok stránky