Akreditované inovačné vzdelávanie, ktoré Vám pomôže s návratom do škôl a prípravou na maturitné ročníky

  • Foto: VÚDPaP
  • Dátum: 10.09.2021

Od septembra 2022 do novembra 2022 otvárame ďalšie kolá akreditovaného inovačného vzdelávania „Inovatívne prvky v kariérovej výchove a poradenstve v školách“. 97% zo 455 absolventov, medzi ktorými sú rôznorodí odborní a pedagogickí zamestnanci, toto vzdelávanie vysoko odporúča ďalším kolegom.

logo VÚDPaP

“Pociťujem zlepšenie vzťahov a otvorenosť zo strany žiakov, čo nám uľahčuje našu spoluprácu“, vyjadril sa absolvent vzdelávania z banskobystrického kraja, Mgr. Jaroslav Augustín.

V rámci vzdelávania získate databázu praktických rád a aktivít, ktoré posilňujú nie len vás, ale aj vzťahy v triede. Vďaka nim budete efektívnejšie zvládať návrat do škôl po roku dištančného vzdelávania. V prípade náročných situácií a náhlych zmien v úvode školského roka pomáha vzdelávanie aj samotným pedagógom a odborným zamestnancom “Toto vzdelávanie ma vnútorne posilnilo a ochránilo ma pred možným vyhorením.”dodáva pán Augustín.

Vzdelávanie je obzvlášť prínosné pre pedagogických a odborných zamestnancov pracujúcich so študentami, ktorých čaká výber strednej, alebo vysokej školy a zamestnania.

Vďaka tomuto vzdelávaniu som pochopil, že kariéra a práca nemusí byť len o prispôsobení sa pracovnému trhu, prípadne očakávaniam okolia a rodičov, ale o aktívnom hľadaní toho, čo žiakom dodá zmysel, živobytie aj šťastie“, vyjadril sa ďalší absolvent, Mgr. Radovan Kyrinovič. Renomovaní lektori z oblasti kariérovej výchovy a kariérového poradenstva vám poskytnú kreatívne nástroje, vďaka ktorým dokážete študentov efektívne sprevádzať pri objavovaní ich silných stránok a voľbe kariéry.

Viac informácií a prihlasovací formulár: https://vudpap.sk/x/projekty/standardy/vzdelavanie-a-rozvoj-ludskych-zdrojov/inovativne-prvky-v-kvapvs/

Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku