Navigácia

Akreditačná rada MŠ SR pre kontinuálne vzdelávanie

     V súlade so zákonom o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch zriadilo MŠ SR k 1. novembru 2009 Akreditačnú radu MŠ SR pre kontinuálne vzdelávanie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.
    
Pri jej tvorbe ministerstvo oslovilo inštitúcie oprávnené poskytovať toto vzdelávanie (základné školy, Asociácia súkromných škôl, Združenie samosprávnych škôl, Asociácia stredných odborných škôl Slovenska, Asociácia riaditeľov štátnych gymnázií, Spoločnosť pre predškolskú výchovu, Slovenský výbor Svetovej organizácie pre predškolskú výchovu, cirkvi...). Tie svojimi nomináciami vytvorili poradný orgán na účely akreditovania programov kontinuálneho vzdelávania, ktorý má 14 riadnych členov. Ich úlohou je posudzovanie vzdelávacích programoch a rozhodovanie o ich schválení.

 Bratislava 4. november 2009


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky