Ako zvládnuť dištančné vzdelávanie detí? Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie prichádza s novým podcastom

  • Foto: VÚDPaP
  • Dátum: 19.01.2021

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie (VÚDPaP) prichádza s ďalším podcastom Nahlas o deťoch. V tomto diele sa venujú téme dištančného vzdelávania a radia rodičom ako túto situáciu lepšie zvládať.

logo VÚDPaP

Vypočujte si nový podcast #nahlasodetoch so psychologičkou Beátou Sedlačkovou.

Deti sa do lavíc tak skoro nevrátia. Školy zostali zatvorené a rodičia sa budú opäť trápiť pri dištančnom vzdelávaní svojich detí.
V  novom podcaste sa dozviete, že:

  • Žiaci prišli o svoje pracovné návyky a režim dňa, ktorý mali vytvorený.
  • Deti sa stávajú apatickými, strácajú pracovné návyky.
  • Zaznamenali sme zvýšený výskyt depresívnych prejavov u mládeže ako dôsledok izolácie

Ako zvládnuť dištančné vzdelávanie detí?

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie (VÚDPaP) je priamo riadená príspevková organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Ako rezortné vedecko-výskumné pracovisko sa zameriava na riešenie otázok a aktuálnych potrieb vyplývajúcich z výchovno-vzdelávacej praxe z pohľadu psychologických vied. Zaoberá sa komplex­ným skúmaním psychického vývinu a osobnostného rozvoja detí v norme i patológii, skúma činitele a podmienky vývinu, možnosti jeho optimalizá­cie v rodine, škole i ďalších zariadeniach a inštitúciách, rozpracúva problematiku psychologickej starostlivosti o de­ti a realizuje výskumné projekty na národnej i medzinárodnej úrovni.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku