Ako zapojiť mladých do diania v samospráve? Priblíži online podujatie Inšpiruj sa dialógom!

  • Foto: Iuventa
  • Dátum: 03.05.2021

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže vás pozýva na kreatívne online podujatie s názvom Inšpiruj sa dialógom!. Jeho cieľom je zapájať mladých do diania v samospráve. Uskutoční sa 6.5.2021 o 9.00 hodine.


Pozvánka na online podujatie Inšpiruj sa dialógom

Hlavným zámerom tohto podujatia je vytvárať priestor a podmienky pre dialóg mladých ľudí a dospelých s kompetenciami ovplyvňovať rozhodovanie o mládeži s tým, že ich názory budú vypočuté, akceptované a seriózne zvážené. Na podujatí sa budete môcť inšpirovať projektami občianskych združení, ktoré v spolupráci so samosprávami realizovali dialógy s mladými ľuďmi, aby zistili, čo potrebujú, a čo ich trápi. Dozviete sa, ako má vyzerať dialóg s mládežou, kde všade sa dá využiť, či aké prínosy pre samosprávu môže mať.

Hosťami podujatia budú:

Juliana Martinková – vedúca kancelárie ZIPCeM - Združenie informačných centier a členka projektu Za jedno lano, ktorá roky presadzuje zážitkové učenie a v rámci svojej práce podporuje mládež a mládežnícku politiku. Juliana už od roku 2014 na Slovensku aktívne vytvára projekty zamerané na podporu dialógu mladých ľudí a tvorcov politík (Štruktúrovaný dialóg), zviditeľňuje neformálne vzdelávanie a sieťovanie organizácií, venuje sa poskytovaniu poradenstva v dôležitých oblastiach života mladých ľudí, podporuje získavanie zručností pri nakladaní s informáciami a rozvíjanie kritického myslenia.

Miloslav Špoták – aktívny viceprimátor pre mesto Nitra, ktorý sa počas svojej kariéry venuje naplno mládeži prostredníctvom združenia RE:colo, ktorého cieľom je podpora a rozvíjanie vzdelávacích, poradenských, informačných, podporných, osvetových, udržateľne rozvojových, výskumných, tvorivých, publikačných, ochranárskych a iných potrebných činností na miestnej, regionálnej, celoštátnej i medzinárodnej úrovni predovšetkým v oblasti práce s mládežou.

Moderátorkou online podujatia bude Ivana Boboňová, ktorá pôsobí v Nitrianskom kraji ako regionálna koordinátorka pre prácu s mládežou. Téma mládeže jej preto nie je cudzia. V minulosti sa zúčastnila v rámci slovenskej delegácie na Európskej konferencii o práci s mládežou, rovnako tak je spoluautorkou online publikácie Využitie storytellingu v práci s mládežou.
 

Podujatie sa uskutoční online prostredníctvom aplikácie ZOOM.

Všetky informácie o podujatí: https://fb.me/e/5mh7aRH6T

Link na registráciu k podujatiu: https://bit.ly/2QCobJg

 
Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku