Navigácia

Ako v školách adresovať aktuálnu situáciu


Dianie v spoločnosti vnímajú aj deti a mladí v našich školách. Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže pripravilo pre školy krátky sumár, ako môžu učitelia komunikovať v aktuálnej situácii so žiakmi. Na priložených odkazoch sa nachádzajú odporúčané materiály na podporu a odborné postupy v krízových situáciách.

logo MŠVVaM SR
  1. Zachovať pokoj

Krízovú situáciu, ktorá aktuálne rezonuje spoločnosťou, neotvárajte so žiakmi proaktívne – napriek závažnosti situácie je detský a mládežnícky svet iný, ako svet dospelých. Je dôležité na deti a mladých neprenášať naše emócie a úzkosť.

 

  1. Ak tému otvoria žiaci, odsúďte násilie a vypočujte si ich

Žiakov pri zdieľaní len počúvajte. Ak otvoria aktuálne témy, dopýtajte sa ich na to, ako sa cítia. So žiakmi nemusíte samotnú tému diskutovať, len ich prežívanie. 

Pre prípad kritických situácií je ideálne, ak realizujete ranné kruhy. Tie vytvárajú v triede priestor zdieľať svoje pocity a myšlienky a učiteľkám a učiteľom tak dávajú vodítko, ako reagovať a aká bude klíma v triede. Ak ranné kruhy nerealizujete, na úvodné zdieľanie prežívania, ktoré je užitočné za každých okolností, môžete využiť triednickú, alebo inú hodinu podľa možností školy.

 

  1. Postupujte v súlade s odporúčaniami odborníkov

V prípade, že sa vo vašej triede nachádzajú žiaci, ktorí prežívajú veľmi intenzívne emócie z aktuálnej situácie, alebo v prípade identifikácie možných výrazných konfliktov vo vzťahu k téme v rámci triedy, kontaktujte cez prestávku školský podporný tím alebo centrum poradenstva a prevencie.

 

  1. Overujte informácie

V krízových situáciách celospoločenského charakteru sa často začnú šíriť konšpiračné teórie o tom, ako to „v skutočnosti“ bolo. Ak sa v triede otvorí diskusia, odporučte žiakom, aby sa nedali strhnúť záplavou informácií na sociálnych sieťach, overovali si informácie z viacerých zdrojov a nezdieľali neoverené správy.

 

Odporúčané odborné zdroje:


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky