Ako učiť prírodné vedy interaktívne a aktívne

  • Dátum: 20.05.2015
     Moderné technológie pomáhajú aj pri výučbe prírodovedných predmetov. Umožňujú zaviesť do vyučovania  nový – bádateľský spôsob výučby, a tým významne zvýšiť jeho kvalitu a atraktívnosť.  
     Ako na to poradí učiteľom odborný workshop doplnený praktickými ukážkami, ktorý je zameraný na prácu s experimentálnym systémom PASCO.
     Podujatie je určené pre učiteľov primárneho a sekundárneho stupňa vzdelávania a pripravilo ho Metodicko-pedagogické centrum, detašované pracovisko v Nitre v spolupráci s firmou STIEFEL EUROCART. Uskutoční 27. mája 2015 v priestoroch detašovaného pracoviska MPC v Nitre, Ul. kozmonautov 5. Záujemcovia sa môžu prihlásiť do 22. mája 2015 na mailovej adrese jan.zahorec@mpc-edu.sk.
     Prostredníctvom nových technológií získajú učitelia nástroje, ktoré im umožnia nielen zdynamizovať, spestriť a zatraktívniť vyučovanie, ale aj návod, ako upútať a udržať pozornosť žiakov.
     Cieľom moderného spôsobu výučby je zvýšiť záujem žiakov základných a stredných škôl a ukázať im prostredníctvom prírodovedných experimentov, že aj disciplíny, ako fyzika, chémia a matematika, sú neoddeliteľnou súčasťou našich životov.
    
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku