Ako tvoriť inovované školské vzdelávacie programy

     Štátny pedagogický ústav pripravuje metodickú pomoc pre učiteľov a riaditeľov materských a základných škôl i gymnázií v súvislosti so zavádzaním nových štátnych vzdelávacích programov do praxe.  Vytvára manuály k tvorbe školských vzdelávacích programov, ktoré budú pre učiteľov a riaditeľov škôl bezplatne dostupné od júna 2015 na webe Štátneho pedagogického ústavu.
     Manuály ukážu učiteľom najjednoduchšiu cestu, ako efektívne tvoriť školské vzdelávacie programy a poradia im, ako zvládnuť jednotlivé zmeny, ktoré dokumenty prinášajú.
     V súčasnosti Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR schválilo Štátny vzdelávací program pre materské školy, Štátny vzdelávací program pre 1. stupeň základných škôl, Štátny vzdelávací program pre 2. stupeň základných škôl, Štátny vzdelávací program pre gymnáziá so štvorročným a päťročným vzdelávacím programom a Štátny vzdelávací program pre gymnáziá s osemročným vzdelávacím programom.
     Jednou z hlavných úloh Štátneho pedagogického ústavu je bezplatná metodická podpora škôl, a preto chce týmto spôsobom pomôcť učiteľom pri zavádzaní nových štátnych vzdelávacích programov do praxe.

Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky