Ako rozvíjať prírodovednú gramotnosť v prírode

  • Dátum: 20.04.2015
     Prírodovednú gramotnosť žiakov dokážeme najlepšie rozvíjať priamo. Exkurziu s prírodovedným zameraním pre učiteľov základných a stredných škôl, ktorá sa uskutoční 24. apríla 2015, pripravilo Metodicko-pedagogické centrum, regionálne pracovisko Bratislava.
     Cieľom bude návšteva prírodovedného laboratória v lokalite zámku Orth, ktoré sa nachádza neďaleko Bratislavy a patrí do národného parku Donau Auen.
     Najväčšou atrakciou je zámocký ostrov, ktorý ponúka podvodný svet s možnosťou pozorovať dunajské ryby, syslí pahorok, terárium s korytnačkami močiarnymi, hadie terárium, lanový mostík cez dunajské rameno, hotel pre hmyz a ďalšie zaujímavé atrakcie.
     Ďalšou zaujímavosťou je veža s bocianím hniezdom a inštalovanou kamerou, prostredníctvom ktorej  je možné pozorovať bociany v hniezde. Priamo v prírodovednom laboratóriu si budú môcť učitelia vyskúšať všetky aktivity.
     „Našou exkurziou do tejto oblasti chceme ukázať učiteľom aktivity, ktoré je možné robiť so žiakmi v prírodovednom laboratóriu. Súčasťou je  interaktívna výstava zahŕňajúce štyri miestnosti – divadielko lužný les, história regiónu, ortofotomapa prihraničného regiónu Rakúska a Slovenska a prezentačné video o národnom parku,“ hovorí Mária Nogová z regionálneho pracoviska MPC v Bratislave.
     Učitelia sa môžu prihlásiť na exkurziu na mailovej adrese: maria.nogova@mpc-edu.sk.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku