Ako nenaletieť médiám

     Prečo vznikajú kauzy a ktorým webom sa treba vyhnúť? V rámci mediálnej výchovy je dôležité, aby aj učiteľ vedel odhadnúť mieru pravdivosti informácií zverejňovaných v médiách. Na túto tému diskutovali učitelia základných a stredných škôl s novinárom Vladimírom Šnídlom.
     Na odbornom seminári sa v pondelok 30. mája zúčastnilo 25 učiteľov s aprobáciami pre občiansku, etickú či mediálnu výchovu i dejepis, ale aj „jazykári“.
mpc_hoax1a     Lektorom bol Vladimír Šnídl, novinár slovenského denníka. Zúčastneným vysvetlil a na ukážkach rozobral, ako vznikajú články a kauzy i ako sa brániť propagande a konšpiračným webom.
     Vysvetlil taktiež, v čom je rozdiel medzi správami a PR článkami. Na webových portáloch môžu mať tieto články jednotný vizuál a žiaci si ich ľahko zamieňajú, pričom ich výpovedná hodnota je rôzna. Upozornil, za akých podmienok sa z nich môže stať aféra, ktorá rezonuje v spoločnosti, a ako odhadnúť, čo je skutočnosť. Novinár dal učiteľom i návod na identifikovanie vymyslených a skutočných správ, príbehov, ktoré vyvolávajú spoločenskú paniku, ich šírenie na internetových sieťach, príklady poloprávd.
     „Tematika seminára bola zaujímavá. Nakoľko sú aj mladí ľudia ovplyvniteľní informáciami a dezinformáciami šíriacimi sa na internete, hlavne na sociálnych sieťach, je potrebné v tomto smere robiť osvetu,“ vyjadrila sa s nadšením mpc_hoax4Lenka Strážovcová. I podľa ostatných učiteľov seminár prebehol pútavo. Ocenili najmä príklady z praxe, aktuálnosť témy a kreatívnu aplikáciu problematiky médií do vyučovacieho procesu.
     Počas workshopu pri práci v skupinách učitelia získali zručnosť posúdiť aktuálne mediálne informácie rôznej pravdivostnej hodnoty, rôznych žánrov a následne ich implementovať do vyučovacích jednotiek. Učiteľom cielene vybrané informácie umožnia nabádať žiakov k tomu, aby menej podliehali mediálnej manipulácii a dokázali kriticky myslieť.

Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky