Ako na záplavy, epidémie a teroristické útoky pod záštitou generála M.R. Štefánika

  • Dátum: 26.01.2015
     Aj túto zaujímavú kombináciu prinášajú eurofondy. Krízové situácie ako pandémie, teroristické útoky, záplavy, karantény alebo odstraňovanie výbušnín sa nás v súčasnosti dotýkajú omnoho viac ako v minulosti.
    
Práve tieto krízové situácie a ich riešenie boli predmetom projektu Akadémie ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši (ďalej len „Akadémia“), ktorej fungovanie sa nesie v duchu motta M. R. Štefánika: SAPIENTIA, BONUM, PATRIA - múdrosť, dobro, vlasť.
     Dnes sa oveľa častejšie stretávame so situáciami, ktoré pred časom neboli až tak bežné. Ide o epidémie, teroristické útoky, záplavy, výbuchy atómových elektrární, evakuácie apod. Tento druh situácií - ich simulácia, modelovanie a postup pri ich riešení - boli zámerom jedného z piatich dopytovo-orientovaných projektov, na ktorý získala Akadémia z Európskeho fondu regionálneho rozvoja viac ako 900-tisíc eur.
     Ide najmä o zvládanie extrémnych situácií krízovými štábmi, aby sa na ne vedeli vopred pripraviť, preveriť činnosť riadiacich orgánov, samospráv tak, aby sa podarilo zachrániť čo najviac ľudí. K tomuto neodmysliteľne patrí aj uvedomelé správanie sa veľkého počtu civilistov, teda regulovanie davov, vytváranie karantén, ošetrovanie a hospitalizácia zranených, transporty a zásobovanie.
     Akadémia prostredníctvom špeciálneho hardvéru a softvéru môže dané situácie nasimulovať, následne na ne aplikovať optimálne postupy riešenia a  cvičiť dané situácie na špecializovanom pracovisku. Na modelových situáciách je možné overiť si skúsenosti z reálneho života.
     Ďalší projekt „Pracovisko elektromagnetickej a kybernetickej bezpečnosti“ bol z oblasti infraštruktúry výskumu a vývoja v celkovej výške nenávratného finančného príspevku viac ako 2,2 milióna eur. Projekt sa venoval vybudovaniu na Slovensku jedinečného pracoviska v oblasti elektromagnetickej a kybernetickej bezpečnosti. Zameriavajú sa tu najmä na škodlivé účinky rôznych žiarení, metódy ako odvrátiť kybernetické útoky, spôsoby výstrahy a eliminácie týchto možných hrozieb.
     Za viac ako 10,5 milióna eur si Akadémia prostredníctvom troch projektov infraštruktúry zrekonštruovala a zateplila budovy, vymenila okná, čo znamená značné energetické úspory. „Už prvý rok priniesol celkovú finančnú úsporu takmer 250-tisíc eur, za 4 roky môžeme vďaka operačnému programu Výskum a vývoj ušetriť  až jeden milión eur. Táto úspora samozrejme bude viesť k zníženiu energetickej náročnosti, ale predovšetkým zníži náklady na prevádzku, čo sa v podstate odrazí aj v štátnom rozpočte, budeme si potom menej pýtať.“ uviedol rektor akadémie Boris Ďurkech.
     Celkovo bolo zateplených 8 148 m2 plochy, podarilo sa zmodernizovať až 67 učební, celoplošne bol zavedený internet, vybudovali sa nové dátové centrá, multimediálny systém, zakúpili sa nové servery, zmodernizovali laboratóriá, zaviedli nástroje na umožnenie diaľkového vzdelávania a mnohé ďalšie moderné informačno-komunikačné technológie.
     O vysokej úrovni výskumu aj samotnej akadémie svedčia mnohé úspechy a významné medzinárodné ocenenia. Posledné, mimoriadne významné ocenenie je z roku 2014, ide o ocenenie NATO – STO, najväčšej NATO organizácie pre obranné vedy a technológie. Za dosiahnuté vedecké výsledky „The Scientific Achievement Award“ ho získal jeden z pedagógov Akadémie. Študenti Akadémie dosahujú významné úspechy napr. aj na poli súťaží. V medzinárodnej súťaži v AOS „CEFME Students´ Scientific Conference“ získali študenti Akadémie až 10 medailových umiestnení (z 15 možných), z toho boli 4 zlaté medaily.
      Viac k projektom Akadémie nájdete na: http://www.aos.sk/eu_projekt/index_vv.php.
Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku