Ako chytiť v Chorvátsku nielen bronz, ale i striebro?

  • Foto: IUVENTA
  • Dátum: 06.09.2021

Skupina mladých matematických nadšencov v závere letných prázdnin reprezentovala Slovensko na 15. ročníku Stredoeurópskej matematickej olympiády (Middle European Mathematical Olympiad). MEMO 2021 sa konalo 23. – 29. 8. 2021 Záhrebe, hlavnom meste Chorvátska.

logo IUVENTA

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže v spolupráci so Slovenskou komisiou matematickej olympiády zabezpečili v závere školského roka 2020/2021 vycestovanie 6 študentov, ktorí si mohli vychutnať nenahraditeľnú prezenčnú atmosféru medzinárodnej olympiády.

Členmi slovenskej delegácie boli študenti: Eliška Macáková, Matej Lukáčik, Alica Dományová, Zuzana Miškaňová, Peter Kochelka a Viktor Imrišek. Vedúcimi delegácie boli bývalí medailisti Patrik Bak a Marián Poturnay, ktorí sa okrem bezpečnosti tímu starali o odbornú prípravu mladých talentov. 

Aj keď sa Slováci zúčastnili MEMO 2021 prezenčne, celé podujatie sa konalo hybridnou formou a niektoré z prihlásených krajín súťažili online. Celkovo sa na olympiádu zaregistrovalo 66 súťažiacich z 11 krajín.  V našom tíme sa tento rok darilo najmä dievčatám, ktoré pre Slovensko vybojovali dve cenné medaily. Striebornú medailu získala Eliška Macáková a bronzovú vybojovala Zuzana Miškaňová.

Gratulujeme nielen medailistkám, ale i celému tímu za ďalšiu skvelú reprezentáciu Slovenska v zahraničí. Veríme, že si naša delegácia okrem cenných kovov z MEMO 2021 odniesla aj kopec skvelých zážitkov a dlhoročných priateľstiev.

 

Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku