Ako byť úspešnejším pri podávaní žiadostí o príspevok zo štrukturálnych fondov

28.05.2009

Za účelom zvýšenia informovanosti o možnostiach čerpania štrukturálnych fondov EÚ vo výzvach na podporu aplikovaného výskumu, vývoja a transferu technológií v rámci operačného programu Výskum a vývoj zorganizuje Agentúra Ministerstva školstva pre štrukturálne fondy EÚ informačné semináre. Lektori z agentúry budú prednášať o podmienkach výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok, kritériách oprávnenosti žiadateľov, ako aj o rozpočte a oprávnených výdavkoch. Semináre budú určené pre oprávnených žiadateľov a uskutočnia sa v štyroch slovenských mestách (Trnava, Zvolen, Košice, Bratislava), a to nasledovne:

1. jún 2009 o 10.00 hod. -  Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ, Hanulova  5/B, 841 01 Bratislava, miestnosť 00.11.1, prízemie,

2. jún 2009 o 10.00 hod. - Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Nám. J. Herdu 2,  

917 01 Trnava, kino OKO,

8. jún 2009 o 14.00 hod. - Technická univerzita v Košiciach, Letná 9, 042 00 Košice, Hlavná budova - poslucháreň P25 – prízemie,

9. jún 2009 o 9.00 hod. - Technická univerzita vo Zvolene, ul. T. G. Masaryka 24, 960 53 Zvolen,  miestnosť

B 8.

 

Bratislava 28. máj 2009 

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku