Navigácia

Ako byť deťom podporou v náročných situáciách? Učia odborníci VÚDPaP na výcviku so zameraním na podporu multidisciplinárnej spolupráce

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie (VÚDPaP) otvoril sociálno-psychologický výcvik so zameraním na podporu multidisciplinárnej spolupráce a budovanie kvalitných vzťahov. Vzdelávanie je určené pre odborných a pedagogických zamestnancov škôl, školských zariadení a centier pre deti a rodiny. Výcvik je súčasťou systémových opatrení, ktoré Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR zavádza na zlepšovanie duševného zdravia detí a mládeže.

Cieľom výcviku je naučiť odborných a pedagogických zamestnancov vytvárať deťom bezpečné prostredie, v ktorom môžu otvorene komunikovať o pozitívnych aj negatívnych veciach. Formou inovatívnych zážitkových skupinových aktivít ponúka výcvik príležitosť rozvinúť si profesijné kompetencie v oblastiach, akými sú multidisciplinárna spolupráca, komunikácia, zvládanie náročných situácií a starostlivosť o duševné zdravie.

Vzdelávanie bolo spustené v máji 2024 a prihlasovanie stále prebieha. Sociálno-psychologický výcvik je súčasťou aktivity národného projektu „Systémová podpora duševného zdravia a prevencie detí, žiakov a študentov cez systém poradenstva a prevencie“, ktorý realizuje Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie. Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci Programu Slovensko. Viac informácií o vzdelávaní a prihlasovací formulár nájdete na TU: Aktuálne vzdelávania — VÚDPaP (vudpap.sk)

Prihlasovanie je otvorené.

Sociálno-psychologický výcvik pre pedagogických a odborných zamestnancov je súčasťou systémových opatrení, ktoré Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a mládeže SR zavádza na zlepšovanie duševného zdravia detí a mládeže.

Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky