Navigácia

Ako bude vyzerať akademický rok? Ministerstvo školstva odporúča prezenčnú výučbu v čo najväčšej miere, rozhodovať budú vysoké školy

Stojíme pred otvorením akademického roka 2021/2022. Organizácia a prevádzka vysokých škôl bude v ich samotnej réžii. Ministerstvo školstva však odporúča, aby štúdium prezenčnou formou bolo umožnené tam, kde to epidemiologická situácia umožňuje. V prípade, že sa niektorý okres dostane do inej farby podľa Covid automatu, situácia sa prehodnotí.

štátny tajomník MŠVVaŠ SR pre vedu, výskum a inovácie Ľudovít Paulis na tlačovej konferencii k akademickému roku 2021/2022

"Individualita zostáva na vysokých školách, čiže na vysokých školách bude, ako si zorganizujú v rámci mantinelov svoj akademický rok. Spôsob výučby, či bude prezenčne, hybridne alebo dištančne," povedal štátny tajomník MŠVVaŠ SR pre vedu, výskum a inovácie Ľudovít Paulis s tým, že Svetová zdravotnícka organizácia aj ministerstvo školstva odporúčajú, aby výučba v čo najväčšej možnej miere prebiehala prezenčne.

Vysokoškolské internáty sa budú riadiť Covid automatom, od oranžového pásma je odporúčané postupovať podľa zásady OTP, čiže – očkovaný, testovaný, prekonaný. Prezenčnej výučbe môže napomôcť predovšetkým očkovanie. Ako uviedol štátny tajomník Paulis, vysokoškoláci sú v tomto zodpovední a veľmi ohľaduplní aj napríklad voči svojim učiteľom, ktorí sú v inej vekovej kategórii. Podľa prieskumu až 82 % záujemcov o bývanie na internáte je už zaočkovaných 1. dávkou, ďalších 14 % plánovalo očkovanie do začiatku akademického roka.

Vzhľadom na výpadky príjmov vysokých škôl spojené s pandémiou koronavírusom dostanú vysoké školy na kompenzáciu finančné prostriedky vo výške viac ako 15,5 mil. eur.

Zástupcovia vysokých škôl tiež vyzvali študentov aj vyučujúcich, aby zvážili svoje možnosti a pokiaľ nemajú zdravotné dôvody, dali sa zaočkovať proti ochoreniu COVID-19.
„Našou snahu je predovšetkým, aby prezenčná forma výučby na vysokých školách trvala čo najdlhšie. Napriek tomu, že technologický pokrok aj moderné formy dištančnej výučby sú na veľmi dobrej úrovni, našou snahou je, aby bol aj priamy kontakt vyučujúcich so študentami,“ priblížil prezident Slovenskej rektorskej konferencie Rudolf Kropil.

Predseda Študentskej rady vysokých škôl Filip Šuran ocenil všetkým študentom, ktorí sa dali zaočkovať a pripojili sa k spoločnej zodpovednosti a vyzval tých, ktorí ešte váhajú. Zároveň upozornil, že v súvislosti s pandémiou sa zhoršuje duševné zdravie študentov: „Toto je priamo spôsobené tým, že už sú viac ako rok alebo rok a pol doma. Chcel by som preto vyzvať aj vysoké školy, aby sa snažili o prezenčnú výučbu tam, kde je to možné a kde to Covid automat umožňuje.“

Pomôckou pre vysoké školy a najmä vysokoškolské internáty bude usmernenie Úradu verejného zdravotníctva, ktoré má byť vypracované do konca týždňa. „Úrad verejného zdravotníctva vypracuje usmernenie pre jednotlivé vysoké školy, na ktoré sa môžu obrátiť, keď budú vypracovávať svoje prevádzkové poriadky napríklad na internátoch, samozrejme bude tam odvolávka na platný Covid automat, na platné vyhlášky a v jednotlivých regiónoch budú pre nich partnermi regionálne úrady verejného zdravotníctva. Aj keby sa situácia postupne menila, budeme súčinní a budeme na situáciu reagovať tak, aby prezenčná výučba mohla prebiehať čo najdlhšie,“ spresnil hlavný hygienik Ján Mikas.

Vzhľadom na epidemiologickú situáciu a tiež na návštevu pápeža Františka na Slovensku, budú mať bratislavskí a košickí študenti posunutý akademický rok.


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky