Aké sú výzvy európskej vedy? Zorientujú vás konkrétne informačné podujatia

  • Foto: CVTI SR
  • Dátum: 22.04.2021

Aktuálna podpora výskumu a inovácií v európskom priestore je súčasťou rámcového programu Horizont Európa (2021 - 27). Najnovšie informácie, príležitosti či očakávané témy výziev v konkrétnej oblasti predstavia odborníci v sérii pripravovaných online podujatí.

logo CVTI SR

Rámcový program pre  výskum a inovácie Horizont Európa (HE) má svoju konkrétnu štruktúru a člení sa na piliere, klastre či oblasti. Každý pilier je zameraný na iný typ výskumu a rieši vždy určitú problematiku. Odborníci z Národnej kancelárie Horizontu so sídlom v Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) priblížia v najbližšom období najaktuálnejšie témy z 2. piliera HE. Ten rieši takzvané „Globálne výzvy a konkurencieschopnosť európskeho priemyslu.“

„Koncom apríla a začiatkom mája môžu záujemcovia získať najnovšie informácie prostredníctvom online podujatí. Pripravili sme sériu informačných podujatí ku konkrétnym oblastiam 2. piliera HE – Globálne výzvy. Zahŕňajú problematiku priemyslu, zdravia, energetiky, klímy, mobility, civilnej bezpečnosti, ale aj potravín, biohospodárstva a poľnohospodárstva či prírodných zdrojov a životného prostredia. Tento široký záber oblastí definujú v programe HE takzvané klastre. Každý si môže vybrať informačné podujatie podľa témy svojho záujmu či výskumu,“ konkretizuje Katarína Šimková, marketingová manažérka pre Horizont Európa z Národnej kancelárie Horizontu, CVTI SR.

Samostatným online podujatím je webinár venovaný diskusii o rozširovaní účasti v programe HE a šírenia excelentnosti. Užitočné informácie poskytne výskumným inštitúciám či odborníkom z akademického prostredia.

Prehľad: 

22.4. 2021 │ Webinár pre oblasť Priemysel: Nadchádzajúce príležitosti v programe Horizont Európa

28.4. 2021 │ Webinár  Rozširovanie účasti a šírenie excelentnosti

29.4. 2021 od 9:00 hod. │Informačný deň pre klaster 5 - Klíma, energetika a mobilita

29.4. 2021 od 14:00 hod. │Webinár klaster 1 – Zdravie v programe Horizont Európa: podpora výskumu a inovácií na roky 2021 – 2022

3.5. 2021 │ Informačný deň klaster 3 – Civilná bezpečnosť pre spoločnosť

4.5. 2021 │Webinár klaster 6 - Potraviny, biohospodárstvo, prírodné zdroje, poľnohospodárstvo a životné prostredie a aktuálne príležitosti v období 2021 – 2022

Najaktuálnejšie informácie k pripravovaným podujatiam, vrátane ich plánovaných programov, sú dostupné na oficiálnej webovej stránke programu HE. Ak nechcete nič zmeškať, môžete sa zaregistrovať na odber noviniek.  

Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku