Aké príležitosti má Európa pre civilnú bezpečnosť v spoločnosti?

Súčasná spoločnosť má pri téme civilnej bezpečnosti mnohé otázniky. Hľadať odpovede a riešenia v tejto oblasti si za úlohu dal aj najväčší program pre podporu európskej vedy a výskumu – Horizont Európa. Národná kancelária Horizontu so sídlom v Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) pripravila informačný deň priamo k civilnej bezpečnosti v spoločnosti ako jednému klastrov programu Horizont Európa. Hovoriť sa bude o štruktúre klastru, ale aj príležitostiach v rámci otvorených výziev.

logo CVTI

Program pre podporu vedy a výskumu v Európe tvoria aj takzvané klastre. Národná kancelária Horizontu v CVTI SR priblíži najbližšie formou online podujatia jeden z nich. Konkrétne klaster Civilná bezpečnosť pre spoločnosť - klaster 3. Informačný deň predstaví aktuálne otvorené výskumno-inovačné príležitosti v civilnej bezpečnosti.

Počas informačného dňa získate informácie o základných politikách formujúcich klaster. Zoznámite sa so štruktúrou klastra, s otvorenými výzvami a témami na rok 2022 v rámci jednotlivých destinácií pracovného programu klastra. Priblížime tiež národnú podporu účasti v programe Horizont Európa. Doplníme iné užitočné informácie potrebné pre prípravu projektu,“ informujú z Národnej kancelárie Horizontu.  

Podujatie sa uskutoční 21. 7. 2022 od 14. 00 do 15. 30 hod. Svoju účasť je potrebné vopred potvrdiť registráciou.

Program podujatia a ďalšie informácie k informačnému dňu sú k dispozícii na ERA portál Slovensko.

informačný deň k Civilnej bezpečnosti pre spoločnosť

 21. 7. 2022 | od 14. 00 do 15. 30 hod.


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky