Akadémia stredoeurópskych škôl na cestách: ďalšia zastávka Slovensko

19.03.2010

     V dňoch 23. až 26. marca 2010 sa v Senci uskutoční 3. stredoeurópsky dialóg o vzdelávaní pod názvom ACES - Akadémia stredoeurópskych škôl. Jedinečná platforma na vzdelávanie opäť rozširuje svoje hranice. Na podujatí sa zúčastní viac než 350 žiakov a učiteľov, zástupcovia ministerstiev školstva, ako aj umelci a odborníci v oblasti vzdelávania z 15 krajín. Tohtoročná akadémia sa koná pod záštitou podpredsedu vlády a ministra školstva SR Jána Mikolaja.
    
Akadémia stredoeurópskych škôl (ACES) je medzinárodným vzdelávací projektom, ktorého cieľom je podpora výmeny a interkultúrneho dialógu všetkých mladých ľudí a učiteľov v strednej Európe. Chce vybudovať stredoeurópsku sieť škôl, a tým podporiť medzikultúrny dialóg medzi mladými ľuďmi a zintenzívniť aktívnu účasť mladých ľudí a učiteľov v procese výmen a medzinárodnej spolupráce. K hlavným zámerom projektu patrí aj rozvinutie medzinárodnej siete výmeny skúseností, inovácií a konkrétnych príležitostí na medzinárodnú spoluprácu.
     V súčasnosti je do projektu ACES zapojených 15 krajín: Albánsko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Česká republika, Čierna Hora, Chorvátsko, Kosovo, Macedónsko, Maďarsko, Moldavsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovenská republika, Slovinsko a Srbsko. Projekt je financovaný rakúskou nadáciou ERSTE Stiftung.
     ACES Academy 2010, ktorá sa uskutoční 23. - 26. marca 2010 v Senci, je najdôležitejšou udalosťou roka 2010 v rámci uvedeného projektu. Budú na nej predstavené a vyhodnotené výsledky projektového roku 2009/2010, zúčastní sa na nej okolo 350 učiteľov, žiakov, predstaviteľov ministerstiev školstva  a ďalších významných hostí. Ďalšie informácie: http://www.aces.or.at/
     Nová výzva pre partnerské projekty škôl je spustená od 1. februára 2010 pre žiakov vo veku od 12 - 17 rokov, ktorí sú pozvaní zúčastniť sa na medzinárodnej súťaži. Ich úlohou je nájsť si medzinárodnú partnerskú školu a predložiť spoločný návrh projektu so svojimi myšlienkami na spoluprácu. Najlepšie návrhy projektov budú ocenené a podporené počas ich implementácie. Pracovným jazykom je angličtina. Témou súťaže pre rok 2010 je: „Nájdi riešenie! Ako si poradiť s konfliktami v školách a vo svojom okolí." Termín na predkladanie návrhov projektov je do 30. apríla 2010.

Bratislava 18. marec 2010

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku