Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši

Dátum skončenia komplexnej akreditácie: 10. marca 2010

Rozhodnutie o priznaní práva udeľovať absolventom študijného programu zodpovedajúci akademický titul

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku