Aj slovenskí vedci majú prístup k novovytvorenému zdroju poznatkov o ochorení COVID-19

  • Dátum: 22.04.2020
     Možnosti zapojenia sa do medzinárodnej spolupráce v oblasti výskumu ochorenia COVID-19, prístup do databáz i k „flash reportom“ o vyriešených štruktúrach. To všetko majú k dispozícii aj slovenskí vedci vďaka novovytvorenému COVID-19 Resource Centre (https://instruct-eric.eu/covid19).
     Centrum vzniklo v rámci programu INSTRUCT ERIC (Integrovaná infraštruktúra pre štruktúrnu biológiu), jednej z prioritných výskumných infraštruktúr Európskeho strategického fóra o výskumných infraštruktúrach (ESFRI).
     Slovenská republika ako riadny člen ESFRI sa do jeho aktivít aktívne zapája prostredníctvom odborníkov z Chemického ústavu Slovenskej akadémie vied, ako aj iných ústavov Slovenskej akadémie vied a unverzít na Slovensku.
Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku