Aj malé a stredné inovatívne podnikanie sa dá rozbehnúť vo veľkom

  • Dátum: 24.10.2017
     Od januára 2018 čakajú najpopulárnejšiu iniciatívu na podporu malého a stredného podnikania novinky a aktuálne majú inovatívni podnikatelia „na stole“ najširšiu ponuku podporných služieb. Čo všetko môžu využiť a akým spôsobom im predstavia odborníci na pripravovanom seminári.     
     Rozbehnite inovatívny biznis vo veľkom je motto odborného seminára, ktorý priblíži súčasný podporný mechanizmus inovatívneho podnikania na Slovensku. Zároveň sa pripravuje diskusia o novinkách v SME Instrument v novom programovom období, ktoré začína od januára 2018.
     „V súčasnosti je k dispozícii snáď najväčší balík bezplatných podporných služieb, ktoré sú určené pre rozvoj slovenských inovatívnych MSP. Predstavené budú tie najvýznamnejšie, ktoré môžu pomôcť pri raste firmy na medzinárodných trhoch,“ konkretizujú usporiadatelia podujatia.
     Seminár organizuje CVTI SR spoločne s BIC Bratislava a Slovak Business Agency (SBA). Košický seminár bude pripravený spoločne Univerzitným vedeckým parko TECHNICOM. Podujatie sa uskutoční v Bratislave 1. decembra 2017v Košiciach 4. decembra 2017
     SME Instrument je najpopulárnejšia iniciatíva európskeho programu Horizont 2020, ktorá financuje jednotlivé vysoko inovatívne malé a stredné podniky pri dokončení vývoja produktu a jeho uvedení na trh. Zúčastnení sa dozvedia, čo sa od januára 2018 mení, a dostanú viaceré odporúčania pre prípravu dobrých návrhov. Po ukončení odborných blokov prezentácií budú experti k dispozícii na individuálne konzultácie.
     Bezplatná registrácia na seminár je už otvorená, pričom viac informácií je dostupných aj na webe CVTI SR.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku