Agentúra na podporu výskumu a vývoja ma nového predsedu a podpredsedu

10.11.2009

     Na dnešnom zasadnutí Agentúry na podporu výskumu a vývoja (APPV) sa novým  predsedom stal Ján Sedlák a podpredsedom Jozef Vičan.
    
Novým členom predsedníctva odovzdal dekréty podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj. Desiati novozvolení členovia, zástupcovia spoločenských, technických, prírodných vied a ďalších oblastí, doplnili 13-členné predsedníctvo na základe rozhodnutia vlády. Na zasadnutí sa oboznámili aj so súčasným stavom a aktivitami agentúry.

Noví členovia Predsedníctva APVV:
1. doc. MUDr. Adriána Liptáková, PhD. - biologické vedy, mikrobiológia
2.  prof. RNDr. Marta Kollárová, DrSc. - chemické vedy, biochémia, biotechnológia
3. Ing. Mgr. Martin Filko - spoločenské vedy, ekonómia zdravotníctva, behaviorálna a verejná ekonómia
4. Ing. Štefan Boháček, PhD. -  technické vedy, chemické inžinierstvo a riadenie procesov
5. doc. Ing. Jozef Konôpka. CSc. - prírodné vedy, ochrana lesov
6. RNDr. Ján Sedlák, DrSc. - prírodné vedy, onkológia, imunológia, molekulárna biológia
7. prof. Ing. Jozef Vičan, CSc. - technické vedy, inžinierske konštrukcie, dopravné stavby
8. prof. Ing. Viktor Smieško, PhD. -  technické vedy, elektrotechnika
9. Ing. Igor Gerek, PhD. - technické vedy, elektrotechnika
10. prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc. - fyzikálne vedy, jadrová  fyzika

Zostávajúci členovia:
11. prof. RNDr. Anatolij Dvurečenskij, DrSc. - spoločenské vedy, matematická štatistika, ekonometria
12. doc. Ing. Ján Kudrna, PhD. - technické vedy, doprava
13. prof. Ing. Mikuláš Šupín, CSc. - technické vedy, lesníctvo, drevárstvo

Agentúra na podporu výskumu a vývoja zabezpečuje vývoj a implementáciu nových programov a foriem podpory medzinárodnej spolupráce v oblasti výskumu a vývoja, ako aj podpory účasti organizácií výskumu a vývoja zo SR v európskych programoch a iniciatívach v oblasti výskumu a vývoja. Spolupodieľa sa na šírení výsledkov výskumu a vývoja v rámci SR a propaguje význam výskumu a vývoja pre napĺňanie potrieb spoločnosti. Viac na www.apvv.sk.
Fotogaléria

Bratislava 9. november 2009

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku