Agentúra MŠ SR pre štrukturálne fondy EÚ predstavila príklady dobrej praxe

24.09.2009

     Pod záštitou podpredsedu vlády a ministra školstva SR Jána Mikolaja sa v Bratislave 17. septembra 2009 uskutočnilo podujatie Príklady dobrej praxe - prezentácia schválených projektov.
     Bolo zamerané na viaceré úspešne realizované projekty z celého Slovenska v rámci operačného programu Výskum a vývoj. Takmer sto účastníkov sa tak oboznámilo s projektmi zameranými na perinatologický výskum, lingvokulturológiu a prekladateľstvo, výskum vplyvov kozmického počasia, ako aj s environmentálne orientovaným projektom, ktorého prioritou sú biologické metódy ochrany lesa. Priestor dostal aj investičný projekt zameraný na rekonštrukciu a modernizáciu vysokej školy.
     Pre záujemcov o konzultácie boli k dispozícii manažéri odborov informovania a publicity, projektového manažmentu a monitoringu, ako aj manažéri riadenia výdavkov.

Bratislava 24. september 2009

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku