Agentúra MŠ SR pre štrukturálne fondy EÚ otvára regionálne pracoviská

16.01.2008

     Podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj v piatok 18. januára 2008 v Žiline slávnostne otvorí prvú z ôsmich regionálnych informačných kancelárií Agentúry Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ.
     Kancelárie budú potenciálnym žiadateľom poskytovať konzultácie k vyhláseným výzvam na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok, ako aj informácie a poradenstvo pri príprave a implementácii projektov podporovaných v rámci operačných programov Vzdelávanie a Výskum a vývoj. Do konca januára budú otvorené pracoviská vo všetkých krajoch.
     Otváranie kancelárií je spojené s regionálnymi konferenciami s názvom „Podpora vzdelávania, výskumu a vývoja zo štrukturálnych fondov EÚ v programovom období 2007 - 2013", ktoré prinesú informácie o operačných programoch a harmonograme výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na rok 2008 v rámci nich.
     Konferencie sa budú konať v termínoch od 18. do 28. januára 2008 v jednotlivých samosprávnych krajoch s výnimkou Bratislavského kraja.

Miesto a čas: Hlavná aula Žilinskej univerzity v Žiline, 14.00 hod. - 17.00 hod.

Bratislava 16. januára 2008

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku