Administratívnu záťaž práce učiteľov a riaditeľov škôl by mal znížiť projekt debyrokratizácie regionálneho školstva

     „Projekt znižovania administratívnej záťaže učiteľov a riadiacich pracovníkov základných a stredných škôl" predstavil na dnešnej tlačovej konferencii minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Eugen Jurzyca. Spolu s ním o  zámeroch projektu informovali aj štátny tajomník ministerstva školstva Jaroslav Ivančo a riaditeľ Ústavu informácií a prognóz školstva Roman Baranovič.
     Jeho cieľom je znížiť administratívnu záťaž a byrokraciu na školách, ktorá nastala najmä po prijatí nového školského zákona a s ním súvisiaceho množstva vyhlášok, smerníc a metodických pokynov vysvetľujúcich tento zákon. Za najväčší problém považuje rezort školstva duplicitu jednotlivých tlačív, ako aj nutnosť posielať materiály nielen v elektronickej, ale aj v tlačenej podobe.
     Ministerstvo sa preto rozhodlo do procesu debyrokratizácie zapojiť samotných učiteľov a riadiacich pracovníkov. Tí prostredníctvom portálu wiki.skoly.org môžu posielať svoje podnety a výpočet činností, ktoré v jednotlivých mesiacoch musia urobiť. K dnešnému dňu zaznamenala stránka aj bez medializácie už niekoľko tisíc návštevníkov a od riaditeľov eviduje 94 podnetov, od učiteľov 65.  Posielať ďalšie podnety môžu ešte do 31. marca, po tomto termíne sa uskutoční analýza získaných informácií, komunikácia vo vnútri rezortu, ale aj s ostatnými orgánmi štátnej správy a následne prijatie potrebných opatrení.
     Rezort školstva verí, že projekt debyrokratizácie regionálneho školstva prispeje k zefektívneniu práce na školách, keďže učitelia získajú viac času na učenie a z ich náplne práce sa odstráni zbytočná administratívna záťaž. Okrem toho vníma podnety z praxe za rozhodujúce pri implementácii samotného projektu. „Je to vôbec po prvý raz, čo sa ministerstvo rozhodlo poskytnúť on-line priestor na komunikáciu s pedagógmi," zhodnotil na záver stretnutia štátny tajomnik rezortu Jaroslav Ivančo.

Fotogaléria


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky