TOP správy

Prvých päť okresov môže od pondelka otvoriť všetky školy

Ďalšia etapa uvoľňovania opatrení. Znamená to, že školy a školské zariadenia budú môcť otvoriť triedy deťom a žiakom na základe priaznivej epidemiologickej situácie vo svojom okrese. Spolužiakov a …

V najbližších dňoch sa môže druhou dávkou vakcíny zaočkovať 16-tisíc učiteľov

Všetci učitelia, ktorí majú dostať v nasledujúcich týždňoch druhú dávku vakcíny, sú už preradení do čakárne do veľkokapacitných centier. Tí, ktorí majú byť očkovaní najbližší víkend, dostanú tento …

Spoznajte potenciál vlastných myšlienok v podnikaní

Systematickú podporu prenosu výsledkov slovenskej vedy do praxe poskytuje na národnej úrovni Centrum transferu technológií pri Centre vedecko-technických informácií SR (CTT pri CVTI SR). Prostrední…

Európsky zbor solidarity 2021 - 2027: Výzva 2021 na predkladanie návrhov na podporu dobrovoľníckych činností mládeže

Nový program EÚ Európskeho zboru solidarity, ktorý má na roky 2021 - 2027 vyčlenený rozpočet vo výške 1,009 miliárd EUR, ponúkne príležitosť najmenej 270 000  mladým ľuďom a pomôže im pri riešení s…

Nová šéfka Inštitútu vzdelávacej politiky bude diskutovať online

O tom, ako vybudovať na Slovensku kvalitnejšie školstvo a akú úlohu v tom môžu zohrať analýzy Inštitútu vzdelávacej politiky, porozpráva naživo v rámci online diskusie jeho nová riaditeľka Zuzana B…

Efektívne vedecké publikovanie aj s citačnými manažérmi. Získajte prehľad o ich možnostiach

Písanie vedeckých článkov sa nezaobíde bez citovania a tvorby bibliografických odkazov. Odborníci z Odboru podpory otvorenej vedy a výskumu v Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) prip…

I. Husár: Športovanie od pondelka riadia svetlá na športovom semafore

Zástupcovia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR uskutočnili za posledné mesiace množstvo rokovaní a stretnutí s lekárskym konzíliom, predstaviteľmi Úradu verejného zdravotníctva, minis…

ŠIOV a Asociácia stredných odborných škôl potvrdili svoju spoluprácu memorandom

Memorandum dáva priestor na vytvorenie silného partnerstva a vzájomnú podporu pri presadzovaní inovácií a skvalitňovaní vzdelávania na stredných odborných školách. Podporuje otvorenú diskusiu o sme…

Na projekt „Spolu múdrejší“ sme vyčlenili ďalší milión

Projekt „Spolu múdrejší“ je určený na podporu škôl, ktoré budú prostredníctvom kvalitného a dostupného doučovania svojich žiakov, ohrozených školským neúspechom, alebo nedostatočným dištančným vzde…

B. Gröhling: Zjednotenie kompetencií školstva je prelomovým krokom, ktorý prinesie efektívnejší a prehľadnejší systém

Školstvo bolo od roku 2013 riadené a financované z dvoch ministerstiev – rezortu vnútra a rezortu školstva, čo spôsobovalo zriaďovateľom, školám, učiteľom aj rodičom mnohé problémy. „Toto nesystémo…

Spoznajte potenciál vlastných myšlienok v podnikaní

Systematickú podporu prenosu výsledkov slovenskej vedy do praxe poskytuje na národnej úrovni Centrum transferu technológií pri Centre vedecko-technických informácií SR (CTT pri CVTI SR). Prostrední…

Európsky zbor solidarity 2021 - 2027: Výzva 2021 na predkladanie návrhov na podporu dobrovoľníckych činností mládeže

Nový program EÚ Európskeho zboru solidarity, ktorý má na roky 2021 - 2027 vyčlenený rozpočet vo výške 1,009 miliárd EUR, ponúkne príležitosť najmenej 270 000  mladým ľuďom a pomôže im pri riešení s…

Efektívne vedecké publikovanie aj s citačnými manažérmi. Získajte prehľad o ich možnostiach

Písanie vedeckých článkov sa nezaobíde bez citovania a tvorby bibliografických odkazov. Odborníci z Odboru podpory otvorenej vedy a výskumu v Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) prip…

Podpora pre projekty vzájomnej spolupráce slovenských a čínskych organizácií

Agentúra na podporu výskumu a vývoja na základe Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Čínskej ľudovej republiky o vedecko-technickej spolupráci, podpísanej 17. 02. 1997 v Pekingu a Memo…

Podpora pre projekty vzájomnej spolupráce slovenských a ukrajinských organizácií

Agentúra na podporu výskumu a vývoja v súlade s Dohodou medzi vládou Slovenskej republiky a Kabinetom ministrov Ukrajiny o vedecko-technickej spolupráci, podpísanej 02. decembra 2002 v Kyjeve, v sp…

Podpora pre projekty vzájomnej spolupráce slovenských a poľských organizácií

Agentúra na podporu výskumu a vývoja na základe Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Poľskej republiky o vedecko-technickej spolupráci, podpísanej 18. 11. 2004 vo Varšave, v spolupráci…

Podpora pre projekty vzájomnej spolupráce slovenských a srbských organizácií

Agentúra na podporu výskumu a vývoja na základe Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a Federálnou vládou Juhoslovanskej zväzovej republiky o vedecko-technickej spolupráci, podpísanej 26. februá…

ŠIOV a Asociácia stredných odborných škôl potvrdili svoju spoluprácu memorandom

Memorandum dáva priestor na vytvorenie silného partnerstva a vzájomnú podporu pri presadzovaní inovácií a skvalitňovaní vzdelávania na stredných odborných školách. Podporuje otvorenú diskusiu o sme…

Stredoškolská odborná činnosť oslavuje už neuveriteľných 43 rokov

Práve virtuálne prostredie súťaže bude priestorom,  kde budú môcť žiaci predstaviť výsledky, nápady  a zaujímavé riešenia. Do celoštátneho kola sa dostali cez postupové kolá odborné práce vyše 1 24…

Hľadáte cestu k sociálnemu podnikaniu? Odborná diskusia predstaví jeho aktuálne výzvy aj prax

Súčasťou nadnárodného projektu posilňujúceho sociálne podnikanie v strednej Európe je aj Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR). Projekt CE Responsible sa koncom apríla tradične spojí …

Hľadáte cestu k sociálnemu podnikaniu? Odborná diskusia predstaví jeho aktuálne výzvy aj prax

Súčasťou nadnárodného projektu posilňujúceho sociálne podnikanie v strednej Európe je aj Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR). Projekt CE Responsible sa koncom apríla tradične spojí …

LIVE Stream Dopingová kontrola v športe

Podujatie otvorí Ing. Vladimír Baluška, riaditeľ NŠC. Moderátorom bude doc. Milan Sedliak, PhD., vedúci Katedry biologických a lekárskych vied FTVŠ UK v Bratislave. Hosťami podujatia budú Ing. Tomá…

LIVESTREAM Na obed s HUSÁROM

Pozrieť si ho môžete na facebookovej stránke štátneho tajomníka MŠVVaŠ SR Ivana Husára o 12.00 h.

Ideálna pomoc pre vzdelávanie. Skúste využiť otvorené zdroje

„Vzdelávacích zdrojov nikdy nie je dosť. A keď sa tvorcovia o ne podelia otvoreným spôsobom s použitím verejných licencií napríklad Creative Commons, môžu oživiť a vhodne doplniť prostriedky tradič…

Neboli nájdené žiadne záznamy.
Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku