TOP správy

Poznáme tohtoročných víťazov súťaží EKOPOSTER, PRAMIENOK a VODA PRE ŽIVOT – ŽIVOT PRE VODU

V literárnej súťaži Voda pre život – život pre vodu zabojovalo 485 žiakov z 235 škôl. Do výtvarnej súťaže Pramienok sa zapojilo 492 materských škôl a celkovo nám prišlo 904 prác. Do Ekoposteru sa z…

Poznáme víťazov Angažovanej školy 2021

Pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu vzniklo národné oceňovanie pre materské, základné a stredné školy, ktoré do svojich osnov zaviedli výchovu k dobrovoľníctvu a svoje vyučov…

I. Husár: Národné športové zväzy a národné športové organizácie nepocítia v tejto ťažkej dobe finančný výpadok a dostanú sumu, ktorá bola pôvodne zazmluvnená

V roku 2021 bol zákonný odvod z lotériových hier do športu krátený o približne 4 milióny eur. S touto sumou však národné športové zväzy a národné športové organizácie počítali a mali ju riadne zazm…

Gröhling: Vyše 1300 učiteľom preplácame rozširujúce a doplňujúce štúdium na vysokých školách

V rámci výzvy „Podpora DPŠ a RŠ“ bolo podporených celkovo 782 žiadateľov (základných a stredných škôl) a prostredníctvom nich 1 344 pedagogických a odborných zamestnancov základných a stredných škô…

Rada EÚ v Bruseli diskutovala o dvojitej kariére športovcov

Dôležitou otázkou rokovania bolo, ako zabezpečiť, aby športovci mohli kombinovať svoju športovú kariéru so vzdelaním alebo prácou tak, aby sa zabezpečil ich rozvoj a pomoc pri prekonávaní finančnýc…

Výskumná agentúra vyhlásila Výzvu na podporu spolupráce medzi vysokými a strednými školami a súkromnými podnikmi

Výzva podporí rozvoj spolupráce medzi vysokými školami, strednými školami a súkromnými podnikmi na Slovensku a v Nórsku. Cieľom je, aby sa zvýšila kvalita a dôležitosť vzdelávania a odbornej prípra…

Výzva 2022: Nové príležitosti pre medzinárodné vzdelávanie financované z programu Erasmus+

Výzva na predkladanie návrhov 2022 – EAC/A09/2021, ktorá bola zverejnená 24. novembra 2021, ponúka príležitosť na realizáciu časti štúdia a stáži v zahraničí, učňovskej prípravy či výmeny zamestnan…

Ministerstvo školstva poskytne príspevok na testovanie či ochranné pomôcky takmer 150-tisíc zamestnancom škôl

 „Pre nás je veľmi dôležité, že sa neobmedzuje chod škôl a že je pri dodržaní všetkých preventívnych opatrení zabezpečená prezenčná výučba pre žiakov,“ povedal minister školstva Branislav Gröhling.…

Štátny tajomník Paulis: Zatraktívnenie výskumu a podpora začínajúcich výskumníkov je našou prioritou

Workshop organizovaný pod taktovkou Science Europe, európskeho združenia organizácií vykonávajúcich a financujúcich výskumné aktivity, sa venoval téme vedeckého ekosystému v Európskom výskumnom pri…

Zlúčenie Slovenskej pedagogickej knižnice s Metodicko-pedagogickým centrom

Právnym nástupcom Slovenskej pedagogickej knižnice sa stalo Metodicko-pedagogické centrum. Slovenská pedagogická knižnica bola zároveň dňom 1. 11. 2021 organizačne začlenená do odboru Slovenskej…

Nová virtuálna študovňa. Bezplatne sa dostanete k viac ako tisíc digitalizovaným knižným dokumentom

Nová virtuálna študovňa obsahuje viac ako tisíc voľne dostupných digitalizovaných dokumentov. Okrem ich tradičnej, tak získali aj elektronickú podobu. Prístup k nim je jednoduchý odkiaľkoľvek. Post…

Mesačník Trendy v odbornom vzdelávaní

Komunikuje o témach, ktoré sú dôležité z hľadiska vzdelávania a zručností, s cieľom aktívne formovať moderné odborné vzdelávanie. Novembrové číslo sa rozsiahlejšie venuje medzinárodnému projektu…

Geografickej olympiády sa zúčastnilo 17-tisíc žiakov

Geografická olympiáda sa uskutočnila 24. 11. 2021 a zapojilo sa neuveriteľných 929 škôl čo znamená, že bolo zapojených približne 50 % zo všetkých základných škôl na Slovensku. Počet zapojených ž…

Poznáme tohtoročných víťazov súťaží EKOPOSTER, PRAMIENOK a VODA PRE ŽIVOT – ŽIVOT PRE VODU

V literárnej súťaži Voda pre život – život pre vodu zabojovalo 485 žiakov z 235 škôl. Do výtvarnej súťaže Pramienok sa zapojilo 492 materských škôl a celkovo nám prišlo 904 prác. Do Ekoposteru sa z…

Vedci majú možnosť skúsiť mentoring, ktorý ich privedie k najlepším

Národná kancelária Horizontu so sídlom v Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) a Nadácia ESET spoluorganizujú výzvu pre komplexný mentoring žiadateľov pre grant Európskej rady pre výsk…

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže prináša dve publikácie o terénnej sociálnej práci s mládežou

Terénna sociálna práca (streetwork) je metóda práce s ohrozenou mládežou, ktorá sa odohráva priamo tam, kde sa mladí ľudia nachádzajú. Je charakterizovaná interakciou medzi mladými ľuďmi a vyškolen…

Atraktívna téma umelej inteligencie otvára novú sériu tradičných prednášok

Centrum vedecko-technických informácií (CVTI SR) sa v novej tematickej sérii prednášok Veda v CENTRE „dotkne“ témy umelej inteligencie. Začína sa s Františkom Duchoňom, ktorý priblíži robota, ako ť…

Podcast: Mám dieťa v extrémistickej skupine – čo s tým?

Vedeli ste, že byť v extrémistickej skupine je podobné, ako dostať sa do náboženskej sekty? A že sa nám radikalizujú nielen chlapci, ale aj veľa dievčat? Minulý týždeň sme sa venovali tejto téme a …

Informačný bulletin pre zamestnancov v systéme výchovného poradenstva a prevencie

V poslednom tohtoročnom čísle sa dozviete, že hodnotenie úrovne začlenenia detí so sluchovým postihnutím v bežnej materskej škole je pre psychologický výskum veľkou výzvou, dočítate sa, že aktuálna…

Výskumná agentúra vyhlásila Výzvu na podporu spolupráce medzi vysokými a strednými školami a súkromnými podnikmi

Výzva podporí rozvoj spolupráce medzi vysokými školami, strednými školami a súkromnými podnikmi na Slovensku a v Nórsku. Cieľom je, aby sa zvýšila kvalita a dôležitosť vzdelávania a odbornej prípra…

LIVE Stream -TEAM SLOVAKIA

Cieľom vzdelávacej aktivity je ponúknuť divákom zaujímavé príbehy špičkových slovenských športovcov a diskutovať s nimi o nastavení nových pravidiel TEAM SLOVAKIA. Moderátorkou podujatia bude He…

Online konferencia „Duševná imunita učiteľov"

Jednotlivé príspevky odborníkov z oblasti školstva, psychológie a školskej psychológie sú zamerané na duševné zdravie učiteľov, na dopady pandémie, lockdownu a dištančného vzdelávania, na duševnú i…

Podcast EPALE Slovensko 

Víziou Mareeny je Slovensko, ktoré je bezpečným a dôstojným domovom pre všetkých bez ohľadu na národnosť, etnickú a náboženskú príslušnosť. V poradí desiata časť rozhovorov a podcastov EPALE Sloven…

Pozvánka na Konferenciu o práci s mládežou

Práca s mládežou Podstatou práce s mládežou je podporovať mladých ľudí v ich osobnostnom, sociálnom a vzdelávacom rozvoji, vytvárať príležitostí pre ich aktívne zapojenie sa do diania v spoločno…

Festivalom vedy a techniky AMAVET sa dnes začína celoslovenský Týždeň vedy a techniky na Slovensku 2021

Na dnešnom podujatí sa zúčastňujú zástupcovia organizátorov TVT na Slovensku 2021, generálny riaditeľ sekcie vedy a techniky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Róbert Ševčík, predsed…

TVT 2021: Štartuje 24. ročník Festivalu vedy a techniky AMAVET

Krajské kolá Festivalu AMAVET sa konali v októbri, z ktorých najúspešnejší súťažiaci postúpili na celoslovenské finále súťaže mladých vedátorov. FESTIVAL VEDY A TECHNIKY AMAVET, ktorý otvára TÝŽ…

Pozvánka na odbornú konferenciu na tému Pohybový rozvoj detí v predškolskom veku

Cieľom tejto vzdelávacej aktivity je zdôrazniť význam správneho pohybového rozvoja detí a prezentovať úspešné projekty pre túto vekovú kategóriu. Súčasný sedavý spôsob života, narastajúca pohybo…

Týždeň vedy a techniky na Slovensku: Tematické prednášky v CVTI SR budú o srdci a oxytocíne

Tematické prednášky Centra vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) patria už tradične medzi hlavné podujatia v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku, ktoré pre vás organizuje Národné centru…

Pozvánka na workshop pre učiteľov zameraný na mediálnu gramotnosť žiakov a prevenciu nenávistných prejavov v online priestore

Dátum a čas workshopu: 26. november 2021 (piatok), 9:30 – 12:30 Zameranie workshopu Ako môžeme čeliť útokom v on-line prostredí a ako k tomu viesť mladých ľudí? Akú úlohu zohráva mediáln…

Centrum pre židovsko-bulharskú spoluprácu Alef organizuje deviaty ročník úspešnej literárnej súťaže „Kto zachráni jeden ľudský život, zachráni celý vesmír“

Centrum pre židovsko-bulharskú spoluprácu Alef organizuje autorskú literárnu súťaž na tému „Kto zachráni jeden ľudský život, zachráni celý vesmír“ (umelecké rozprávanie podľa historickej udalosti a…

Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku