TOP správy

V regiónoch Slovenska sa on-line diskutuje o Stratégii inkluzívneho vzdelávania

Pri tvorbe Stratégie inkluzívneho vzdelávania chce rezort školstva zohľadniť aj problémy a návrhy riešení z praxe. Dnešným regionálnym diskusiám preto predchádzalo stretnutie so 114 zástupcami akté…

B. Gröhling: Otvorený trh dáva školám možnosť výberu tých učebníc, ktoré potrebujú pre svojich žiakov a zároveň odbremení rodičov

Ministerstvo školstva naďalej pracuje na modernizácii školského systému. Po splnení dlhodobej požiadavky učiteľov a odbornej verejnosti, sa v minulom roku podarilo otvoriť trh s učebnicami. „Pred p…

Ako zvládnuť záver náročného školského roka?

Máme za sebou veľmi náročné obdobie a končí sa nám asi najťažší školský rok za posledných niekoľko desiatok rokov. Ako ho ukončiť bez stresu? Hovoríme s riaditeľkou VÚDPaP – Janette Motlovou. Ako …

Ministerstvo školstva skvalitňuje vzdelávaciu platformu Viki pre budúci školský rok

Z funkcionalít možno spomenúť napríklad hodnotenie digitálneho edukačného obsahu (DEO) materiálov používateľmi či prehĺbenie navigačnej štruktúry v kolekciách, ktoré si učiteľ sám vytvorí pre danú …

IUVENTA vydala nové príručky na podporu Žiackych školských rád

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže pripravila pre koordinátorov žiackych školských rád sadu metodických príručiek, ktoré majú pomôcť zlepšiť participáciu žiakov na školách a kvalitne budovať a vi…

B. Gröhling: Oblasť psychologickej pomoci podporíme finančne aj legislatívne

Uplynulé obdobie predstavovalo veľkú záťaž na psychiku mladých ľudí. Aj preto sa rezort školstva zameria na podporu oblasti psychologickej pomoci. „Zo strany štátu existujú v tomto smere dve roviny…

Výsledky výskumu úrovní kľúčových zručností učiteľov základných škôl

Význam priameho sledovania úrovne kompetencií učiteľov a ďalších faktorov (ako napr. mäkkých zručností, spokojnosti so životom, voľby vyučovacích metód), spočíva v poskytnutí komplexnejšieho obrazu…

Mladí ľudia budú jedným z poradných orgánov pri zmenách vo vzdelávaní

Ovplyvňovať podobu vzdelávania, vyjadrovať sa k fungovaniu škôl a prispievať k ich skvalitňovaniu. To sú hlavné dôvody, prečo Šimon Babjak, mládežnícky delegát SR pri OSN a autor myšlienky vzniku p…

Finále Skills Slovakia JUNIOR GASTRO METRO CUP a JUNIOR GASTRO DEBIC CUP 2021

Už 10. ročník celoslovenského finále Skills Slovakia JUNIOR GASTRO METRO CUP opäť ukázal výnimočnosť, nadanie a talent žiakov. Kuchár a cukrár sú odbory, ktoré patria dnes už medzi gastronomické um…

Nový úspech EPALE Slovensko

V sledovanom období navštívilo slovenskú stránku EPALE www.epale.sk viac ako 26 000 unikátnych návštevníkov, čo predstavuje o 146 % návštevníkov viac ako v minulom roku. EPALE  Slovensko aktívne pr…

Ako zvládnuť záver náročného školského roka?

Máme za sebou veľmi náročné obdobie a končí sa nám asi najťažší školský rok za posledných niekoľko desiatok rokov. Ako ho ukončiť bez stresu? Hovoríme s riaditeľkou VÚDPaP – Janette Motlovou. Ako …

IUVENTA vydala nové príručky na podporu Žiackych školských rád

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže pripravila pre koordinátorov žiackych školských rád sadu metodických príručiek, ktoré majú pomôcť zlepšiť participáciu žiakov na školách a kvalitne budovať a vi…

Výsledky výskumu úrovní kľúčových zručností učiteľov základných škôl

Význam priameho sledovania úrovne kompetencií učiteľov a ďalších faktorov (ako napr. mäkkých zručností, spokojnosti so životom, voľby vyučovacích metód), spočíva v poskytnutí komplexnejšieho obrazu…

Mladí ľudia budú jedným z poradných orgánov pri zmenách vo vzdelávaní

Ovplyvňovať podobu vzdelávania, vyjadrovať sa k fungovaniu škôl a prispievať k ich skvalitňovaniu. To sú hlavné dôvody, prečo Šimon Babjak, mládežnícky delegát SR pri OSN a autor myšlienky vzniku p…

Finále Skills Slovakia JUNIOR GASTRO METRO CUP a JUNIOR GASTRO DEBIC CUP 2021

Už 10. ročník celoslovenského finále Skills Slovakia JUNIOR GASTRO METRO CUP opäť ukázal výnimočnosť, nadanie a talent žiakov. Kuchár a cukrár sú odbory, ktoré patria dnes už medzi gastronomické um…

Nový úspech EPALE Slovensko

V sledovanom období navštívilo slovenskú stránku EPALE www.epale.sk viac ako 26 000 unikátnych návštevníkov, čo predstavuje o 146 % návštevníkov viac ako v minulom roku. EPALE  Slovensko aktívne pr…

Aktuálne online workshopy pre sociálnych podnikateľov cielia na sieťovanie a vzájomnú podporu

Matchmaking a mentoring nebudú pre vás žiadne cudzie výrazy. Lepšie im porozumiete a navyše získate cenné informácie od odborníkov ako fungujú, ako ich využívať. Zaujíma Vás sociálne podnikanie?…

Slovensko sa zapája do medzinárodnej štúdie o občianskom vzdelávaní a výchove

Počas týchto dní až do 18. júna 2021 sa uskutočňuje na základných školách pilotné meranie, teda overovanie nástrojov štúdie ICCS 2022. Medzinárodné centrum štúdie vybralo do tohto merania 36 základ…

Dostupné sú tisícky strán odbornej literatúry k téme zahraničnej politiky. V digitálnej knižnici nájdete aj desiatky čísel odborného časopisu

"Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) pre Slovenskú spoločnosť pre zahraničnú politiku (SFPA)  zdigitalizovalo celkovo 8 853 strán odbornej literatúry, z toho 57 monografií a 55 čísi…

Víkendová žatva úspešných výsledkov pre Národné športové centrum priniesla aj miestenky na Olympijské hry v Tokiu

Antalya 4. júna (TASR) - Slovenská lukostrelkyňa a členka NŠC Denisa Baránková získala miestenku na OH do Tokia. Paríž 4. 6. 2021 (TASR) - Slovenský boxer a člen NŠC Andrej Csemez si vybojoval m…

Aktuálne online workshopy pre sociálnych podnikateľov cielia na sieťovanie a vzájomnú podporu

Matchmaking a mentoring nebudú pre vás žiadne cudzie výrazy. Lepšie im porozumiete a navyše získate cenné informácie od odborníkov ako fungujú, ako ich využívať. Zaujíma Vás sociálne podnikanie?…

Pozvánka na webinár Vzdelávanie detí cudzincov v Slovenskej republike

Cieľom webinára je ozrejmiť: migračnú situáciu krajiny v kontexte európskej a globálnej celosvetovej mobility; základnú terminológiu migračnej problematiky; akulturačné procesy migrantov …

Stredoškolská konferencia spojená s prezentáciou najúspešnejších odborných prác mladých talentov

Autori odborných prác budú na konferencii, ktorá sa uskutoční 22. júna 2021 od 9:00 do 13:00, prezentovať výsledky vlastných projektov Stredoškolskej odbornej činnosti (SOČ).  Prostredníctvom onl…

Konferencia Quo Vadis finančná gramotnosť?

Prostredníctvom príspevkov od zaujímavých rečníkov sa zamyslíme nad finančnou gramotnosťou na Slovensku a jej smerovaním. Snahu začať monitorovať finančnú gramotnosť pätnásťročných žiakov vyvolala …

Napredujte vo svojom sociálnom podnikaní. Aktuálne získate hodnotné informácie bezplatne

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR), v rámci projektu CE RESPONSIBLE chystá sériu dvoch bezplatných online webinárov. „Účastníkom predstavíme sociálne podnikania v kontexte aktuá…

Ministri pripravili darček pre všetky deti

Dve ministerstvá sa spojili, aby prekvapili každé dieťa na Slovensku. Spoločne s troma štátnymi umeleckými inštitúciami pripravili online projekciu svojich predstavení a moderovaných koncertov. Tie…

Workshop pre učiteľov zameraný na mediálnu gramotnosť žiakov a prevenciu nenávistných prejavov v on-line priestore

Zameranie workshopu Ako môžeme čeliť útokom v on-line prostredí a ako k tomu viesť mladých ľudí? Akú úlohu zohráva mediálna gramotnosť v boji proti nenávisti a falošným správam vo virtuálno…

Bratislavské kontraktačné dni cvičných firiem

Hlavným organizátorom Bratislavských kontraktačných dní, ktoré budú prebiehať 26. až 27. mája je cvičná firma BeastFit z Obchodnej akadémie Nevädzova v Bratislave s predmetom podnikania zameraným n…

„Zelené prednášky“ pokračujú. Novou témou je hmyz

Centrum vedecko-technických informácií  SR (CVTI SR) pokračuje v prednáškach Veda v CENTRE. Konkrétne sérii prednášok zameraných na životné prostredie.   Biologické invázie predstavujú čoraz väč…

Webinár k mediálnej gramotnosti a kritickému mysleniu pre učiteľov a učiteľky materských škôl

Uvedené témy sú prepojené s rozvíjaním kritického myslenia a mediálnej gramotnosti detí v predškolskom veku. Webinár sa realizuje v nadväznosti na metodickú príručku Mediálna výchova v materských š…

B. Gröhling: Otvorený trh dáva školám možnosť výberu tých učebníc, ktoré potrebujú pre svojich žiakov a zároveň odbremení rodičov

Ministerstvo školstva naďalej pracuje na modernizácii školského systému. Po splnení dlhodobej požiadavky učiteľov a odbornej verejnosti, sa v minulom roku podarilo otvoriť trh s učebnicami. „Pred p…

Očkovanie učiteľov pokračuje. Do miest sú vysielané očkovacie tímy

„Chceme byť pripravení na nový školský rok, preto robíme všetky opatrenia, aby sme vytvorili bezpečné prostredie a minimalizovali možnosť zatvárania škôl. Aj kvôli tomu sme v predchádzajúcich mesia…

B. Gröhling: Pracujeme na riešení testovania tak, aby boli letné tábory pre všetky deti

Šéf rezortu školstva v uplynulých troch dňoch navštívil školy v Želiezovciach, Šahách, Dolnej Strehovej, Čebovciach, Veľkom Krtíši, Modrom Kameni aj v Lučenci. Práve v poslednom meste spolu primáto…

Európsky parlament a Rada EÚ nanovo zadefinovali program Erasmus+, ktorý je kľúčový pre rozvoj kvalitného vzdelávania

Prijaté nariadenie plynulo nadväzuje a zachováva integrovanú povahu predchádzajúceho programu. Program Erasmus+ 2021 – 2027 bude v projektoch presadzovať štyri horizontálne priority: inklúziu, digi…

Ministri pripravili darček pre všetky deti

Dve ministerstvá sa spojili, aby prekvapili každé dieťa na Slovensku. Spoločne s troma štátnymi umeleckými inštitúciami pripravili online projekciu svojich predstavení a moderovaných koncertov. Tie…

B. Gröhling: Opätovne spúšťame očkovanie zamestnancov škôl

Po februárových a marcových termínoch, kedy sa zaočkovalo viac ako 50-tisíc učiteľov a zamestnancov škôl sa opätovne otvára možnosť prednostného očkovania.  „Evidujeme ľudí, ktorí nemali tú možnosť…

Vzdelávanie školského manažmentu

Cieľom vzdelávania je oboznámiť účastníkov s príkladmi dobrej praxe v oblasti implementácie rómskeho jazyka a rómskej kultúry v školskom vzdelávacom programe, prostredníctvom toho podporovať interk…

V slovenských domácnostiach sa začína realizovať medzinárodný výskum kompetencií dospelých

„Nepriaznivá pandemická situácia na celom svete v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 nám zahatala plány realizovať pilotný zber na jar minulého roku (2020), sme preto radi, že pilotný zber sp…

B. Gröhling: Pomôžeme rodičom a samosprávam. Na nové miesta v materských školách vyčleníme 5 miliónov eur

V septembri nastúpia do materských škôl všetky deti, ktoré dovŕšili päť rokov svojho veku. Povinné predprimárne vzdelávanie schválila ešte predošlá vláda v roku 2019. Samosprávy mali teda dva roky,…

B. Gröhling: Vyčleňujeme 40 miliónov eur na notebooky a tablety pre učiteľov a žiakov

„V roku 2020 sme nastúpili do rezortu s už rozbehnutým rozpočtom a so zanedbaným stavom digitálnej techniky na školách. Našim cieľom bolo posunúť digitalizáciu v školstve vpred a urobiť ′digitálny …

Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku