TOP správy

Prestížny certifikát zdarma. Žiakom aj učiteľom rozšíri digitálne zručnosti

Aj v roku 2021 pokračuje národný projekt IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie s aktivitou, vďaka ktorej sú medzinárodné certifikáty ECDL (European Computer Driving Licence) dostupné na Sloven…

Prvý ročník oceňovania škôl na Slovensku pozná víťazov: Toto sú Angažované školy roka 2020!

Aj na Slovensku sa stále viac diskutuje o transformácii školského prostredia s ohľadom na väčší rozvoj individualít, vzájomnej spolupráce, pochopenia či kritického myslenia. Smerom k modernej výučb…

Rezort školstva navyšuje financie na vedu a výskum na zníženie dopadov koronakrízy

Ministerstvo školstva považuje oblasť pomoci boja proti pandémii koronavírusu za mimoriadne dôležitú. Cielené a efektívne využitie prostriedkov z Európskej únie môže byť účinným nástrojom v boji s …

V tomto náročnom období pracujú odborníci v poradenských zariadeniach nepretržite online

Na Slovensku máme už 60 rokov fungujúcu sieť poradenských zariadení. V každom okresnom a krajskom meste je prostredníctvom tímu odborníkov zabezpečovaná starostlivosť deťom a žiakom  v materských, …

Mimoriadna finančná pomoc pre športový sektor v čase COVID-19

Ešte v novembri 2020 preto poskytlo MŠVVaŠ SR dotáciu profesionálnym športovým klubom basketbalu, volejbalu, hádzanej, futbalu a ľadového hokeja v celkovej sume 2 milióny eur. Udialo sa tak prostre…

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie prichádza s novým podcastom pre odborníkov

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie vydal ešte pred Vianocami metodické usmernenie o procesných štandardoch odborných a odborno-metodických činností. Čo sú to procesné štandardy…

Ako zvládnuť dištančné vzdelávanie detí? Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie prichádza s novým podcastom

Vypočujte si nový podcast #nahlasodetoch so psychologičkou Beátou Sedlačkovou. Deti sa do lavíc tak skoro nevrátia. Školy zostali zatvorené a rodičia sa budú opäť trápiť pri dištančnom vzdelávan…

Začala sa spolupráca na posilnenie globálneho vzdelávania na Slovensku

Posilnenie globálneho vzdelávania na Slovensku vychádza zo Strednodobej stratégie rozvojovej spolupráce na roky 2019 – 2023, ako aj z Agendy 2030 a iných príslušných predpisov. Kooperácia rezort…

Ministerstvo školstva podporí niekoľko stoviek materských škôl cez nový projekt

„Vzdelávať deti, rozvíjať ich schopnosti a zručnosti je potrebné už od mala. Som rád, že sme na tento účel vytvorili tento projekt, ktorý je prvý svojho druhu,“ priblížil minister školstva, vedy, v…

Odborníci z Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie prichádzajú s novými formami pomoci pre rodičov

„Zatiaľ si ešte nevieme úplne presne predstaviť, aké dopady môže mať aktuálna situácia na psychiku detí,“ hovorí psychologička Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie Beáta Sedlačko…

Prestížny certifikát zdarma. Žiakom aj učiteľom rozšíri digitálne zručnosti

Aj v roku 2021 pokračuje národný projekt IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie s aktivitou, vďaka ktorej sú medzinárodné certifikáty ECDL (European Computer Driving Licence) dostupné na Sloven…

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie prichádza s novým podcastom pre odborníkov

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie vydal ešte pred Vianocami metodické usmernenie o procesných štandardoch odborných a odborno-metodických činností. Čo sú to procesné štandardy…

Ako zvládnuť dištančné vzdelávanie detí? Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie prichádza s novým podcastom

Vypočujte si nový podcast #nahlasodetoch so psychologičkou Beátou Sedlačkovou. Deti sa do lavíc tak skoro nevrátia. Školy zostali zatvorené a rodičia sa budú opäť trápiť pri dištančnom vzdelávan…

Odborníci z Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie prichádzajú s novými formami pomoci pre rodičov

„Zatiaľ si ešte nevieme úplne presne predstaviť, aké dopady môže mať aktuálna situácia na psychiku detí,“ hovorí psychologička Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie Beáta Sedlačko…

Manažérske zručnosti už ako študent? Stredoškoláci môžu využiť ponuku online školy

„Online škola účastníkov oboznámi so základmi práce úspešného manažéra. Prostredníctvom viacerých manažérskych hier si postupne záujemcovia precvičia manažérske rozhodovanie, tímovú prácu či obchod…

Učenie programovania bezplatne pre žiakov základných a stredných škôl

Prví budú programovať žiaci základných škôl. O týždeň si to vyskúšajú stredoškoláci. Podujatia ONLINE IT ČAJOVŇA sa organizujú v rámci národného projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie.…

Prečo sa stáva manažment výskumných dát trendom na celom svete?

„Webinár Zefektívni svoj výskum: manažment výskumných dát účastníkom ukáže, prečo sa stáva manažment výskumných dát trendom na celom svete a aké výhody z neho dokážu získať. Zameriame sa na novinky…

Hľadajú sa tvorcovia databázy krátkych vzdelávacích videí

V novembri minulého roka spustilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR projekt, ktorý pomôže učiteľom a žiakom zvládnuť vzdelávanie dištančnou formou. Edu TV je databázou krátkych video…

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie prichádza s ďalším podcastom Nahlas o deťoch

V podcaste sa dozviete, či sa dá v období lockdownu spoľahnúť na odbornú pomoc, čo sú procesné štandardy a ako môžu pomôcť rodinám. Náročný lockdown – ako ho zvládnuť? Výskumný ústav detskej psyc…

Metodicko-pedagogické centrum otvára kvalifikačné vzdelávanie

Pre cieľovú skupinu pedagogický asistent bude v priebehu januára 2021 prostredníctvom centrálneho informačného systému MPC sprístupnené prihlasovanie na kvalifikačné vzdelávanie v schválenom progra…

Neboli nájdené žiadne záznamy.
Neboli nájdené žiadne záznamy.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku