Operačný program Výskum a vývoj EU - ERDF

Výzvy na predkladanie dopytovo-orientovaných projektov

  • Harmonogram výziev
  • Výzvy na predkladanie dopytovo - orientovaných projektov (MŠVVaŠ SR)
  • Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
    HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku