Rozpočet kapitoly MŠVVaŠ SR na rok 2013

Rozpis záväzných ukazovateľov rozpočtu kapitoly MŠVVaŠ SR na rok 2013 a rozpočet kapitoly podľa programov po úprave rozpočtu na základe delimitácie rozpočtu uskutočnenej do kapitoly Ministerstva vnútra SR v zmysle zákona č. 345/2012 Z.z. o niektorých opatreniach v miestnej štátnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku