Operačný program Výskum a vývoj EU - ERDF

9. zasadnutie Monitorovacieho výboru pre vedomostnú ekonomiku

Deviate zasadnutie Monitorovacieho výboru pre vedomostnú ekonomiku sa uskutočnilo 14. júna 2012.

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku