9. zasadnutie - 2. decembra 2015

Predsedajúca Výboru: Štátna tajomníčka MŠVVaŠ SR - p. Romana Kanovská (poverená predsedom Výboru, ministrom p. Draxlerom)

Miesto konania Výboru: Národný ústav celoživotného vzdelávania, Tomášikova 4, Bratislava


Dokumenty zo zasadnutia:
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku