Aktuálne výzvy

Výzvy na predkladanie žiadostí o dotáciu v roku 2023

Viac informácií k zverejneným výzvam nájdete na stránke Národného inštitútu vzdelávania a mládeže

 

Žiadosť o dotáciu môžete podávať na www stránke https://dotacie.iuventa.sk/

 

CELOROČNÁ ČINNOSŤ/2023/D/1

Výzva na predloženie žiadostí o dotáciu pre žiadateľov zapísaných do zoznamu oprávnených žiadateľov v tematickej oblasti Celoročná pravidelná a systematická práca s mládežou nadregionálneho charakteru

 

ŠTRUKTÚRY PRE PARTICIPÁCIU/2023/D/1

Výzva na predloženie žiadostí o dotáciu pre žiadateľov zapísaných do zoznamu oprávnených žiadateľov v tematickej oblasti Zastupiteľské štruktúry pre participáciu mládeže

 

DOBROVOĽNÍCKE PRÍLEŽITOSTI/2023/D/1

Výzva na predloženie žiadostí o dotáciu pre žiadateľov zapísaných do zoznamu oprávnených žiadateľov v tematickej oblasti Dobrovoľnícke príležitosti pre mládež

 

INFORMAČNÉ SLUŽBY/2023/D/1

Výzva na predloženie žiadostí o dotáciu pre žiadateľov zapísaných do zoznamu oprávnených žiadateľov v tematickej oblasti Informačné služby a poradenské služby pre mládež

 

LINKY POMOCI/2023/D/1

Výzva na predloženie žiadostí o dotáciu pre žiadateľov zapísaných do zoznamu oprávnených žiadateľov v tematickej oblasti Linky pomoci

 

NÍZKOPRAHOVÉ PROGRAMY/2023/D/1

Výzva na predloženie žiadostí o dotáciu pre žiadateľov zapísaných do zoznamu oprávnených žiadateľov v tematickej oblasti Nízkoprahové programy pre mládež

 

AKTUÁLNE PRIORITY/2023/D/1

Výzva na predloženie žiadostí o dotáciu v tematickej oblasti Aktuálne priority v práci s mládežou

 

AKTUÁLNE PRIORITY-EUDM/2023/D/1

Výzva na predloženie žiadostí o dotáciu v tematickej oblasti Aktuálne priority v práci s mládežou – Európsky dialóg s mládežou

 

AKTUÁLNE PRIORITY-PODPORA MLADÝCH TALENTOV/2023/D/1

Výzva na predloženie žiadostí o dotáciu v tematickej oblasti Aktuálne priority v práci s mládežou – Podpora mladých talentov

 

 

Uzatvorené výzvy

 

Výzvy na zápis do zoznamu oprávnených žiadateľov od roku 2023

CELOROČNÁ ČINNOSŤ/2022/R/1

Výzva na registráciu do zoznamu oprávnených žiadateľov o dotáciu v rámci dotačnej schémy na podporu a rozvoj práce s mládežou v tematickej oblasti Celoročná pravidelná a systematická práca s mládežou nadregionálneho charakteru

Viac informácií TU

Záverečný protokol o zápise do zoznamu oprávnených žiadateľov a výške rozpočtového stropu v tematickej oblasti Celoročná pravidelná a systematická práca s mládežou nadregionálneho charakteru

Záverečný protokol o zápise do zoznamu oprávnených žiadateľov a výške rozpočtového stropu v tematickej oblasti Celoročná pravidelná a systematická práca s mládežou nadregionálneho charakteru (AKTUÁLNY PO NAVÝŠENÍ)

 

DOBROVOĽNÍCKE PRÍLEŽITOSTI/2022/R/1

Výzva na registráciu do zoznamu oprávnených žiadateľov o dotáciu v rámci dotačnej schémy na podporu a rozvoj práce s mládežou v tematickej oblasti Dobrovoľnícke príležitosti pre mládež

Viac informácií TU

Záverečný protokol o zápise do zoznamu oprávnených žiadateľov a výške rozpočtového stropu v tematickej oblasti Dobrovoľnícke príležitosti pre mládež

Záverečný protokol o zápise do zoznamu oprávnených žiadateľov a výške rozpočtového stropu v tematickej oblasti Dobrovoľnícke príležitosti pre mládež (AKTUÁLNY PO NAVÝŠENÍ)

 

INFORMAČNÉ SLUŽBY/2022/R/1

Výzva na registráciu do zoznamu oprávnených žiadateľov o dotáciu v rámci dotačnej schémy na podporu a rozvoj práce s mládežou v tematickej oblasti Informačné služby a poradenské služby pre mládež

Viac informácií TU

Záverečný protokol o zápise do zoznamu oprávnených žiadateľov a výške rozpočtového stropu v tematickej oblasti Informačné služby a poradenské služby pre mládež

Záverečný protokol o zápise do zoznamu oprávnených žiadateľov a výške rozpočtového stropu v tematickej oblasti Informačné služby a poradenské služby pre mládež (AKTUÁLNY PO NAVÝŠENÍ)

 

LINKY POMOCI/2022/R/1

Výzva na registráciu do zoznamu oprávnených žiadateľov o dotáciu v rámci dotačnej schémy na podporu a rozvoj práce s mládežou v tematickej oblasti Linky pomoci

Viac informácií TU

Záverečný protokol o zápise do zoznamu oprávnených žiadateľov a výške rozpočtového stropu v tematickej oblasti Linky pomoci

Záverečný protokol o zápise do zoznamu oprávnených žiadateľov a výške rozpočtového stropu v tematickej oblasti Linky pomoci (AKTUÁLNY PO NAVÝŠENÍ)

 

NÍZKOPRAHOVÉ PROGRAMY/2022/R/1

Výzva na registráciu do zoznamu oprávnených žiadateľov o dotáciu v rámci dotačnej schémy na podporu a rozvoj práce s mládežou v tematickej oblasti Nízkoprahové programy pre mládež

Viac informácií TU

Záverečný protokol o zápise do zoznamu oprávnených žiadateľov a výške rozpočtového stropu v tematickej oblasti Nízkoprahové programy pre mládež

Záverečný protokol o zápise do zoznamu oprávnených žiadateľov a výške rozpočtového stropu v tematickej oblasti Nízkoprahové programy pre mládež (AKTUÁLNY PO NAVÝŠENÍ)

 

ŠTRUKTÚRY PRE PARTICIPÁCIU/2022/R/1

Výzva na registráciu do zoznamu oprávnených žiadateľov o dotáciu v rámci dotačnej schémy na podporu a rozvoj práce s mládežou v tematickej oblasti Zastupiteľské štruktúry pre participáciu mládeže

Viac informácií TU

Záverečný protokol o zápise do zoznamu oprávnených žiadateľov a výške rozpočtového stropu v tematickej oblasti Zastupiteľské štruktúry pre participáciu mládeže

Záverečný protokol o zápise do zoznamu oprávnených žiadateľov a výške rozpočtového stropu v tematickej oblasti Zastupiteľské štruktúry pre participáciu mládeže (AKTUÁLNY PO NAVÝŠENÍ)

 

2022

CELOROČNÁ ČINNOSŤ/2022/D/1

Výzva na dotáciu pre žiadateľov zapísaných do zoznamu oprávnených žiadateľov v tematickej oblasti Celoročná pravidelná a systematická práca s mládežou nadregionálneho charakteru
 

Záverečný protokol o hodnotení žiadostí o dotáciu na rok 2022 v tematickej oblasti Celoročná pravidelná a systematická práca s mládežou nadregionálneho charakteru (výška schválených dotácií)

ŠTRUKTÚRY PRE PARTICIPÁCIU/2022/D/1

Výzva na dotáciu pre žiadateľov zapísaných do zoznamu oprávnených žiadateľov v tematickej oblasti Zastupiteľské štruktúry pre participáciu mládeže

Záverečný protokol o hodnotení žiadostí o dotáciu na rok 2022 v tematickej oblasti Zastupiteľské štruktúry pre participáciu mládeže (výška schválených dotácií)

DOBROVOĽNÍCKE PRÍLEŽITOSTI/2022/D/1

Výzva na dotáciu pre žiadateľov zapísaných do zoznamu oprávnených žiadateľov v tematickej oblasti Dobrovoľnícke príležitosti pre mládež

Záverečný protokol o hodnotení žiadostí o dotáciu na rok 2022 v tematickej oblasti Dobrovoľnícke príležitosti pre mládež (výška schválených dotácií)

INFORMAČNÉ SLUŽBY/2022/D/1

Výzva na dotáciu pre žiadateľov zapísaných do zoznamu oprávnených žiadateľov v tematickej oblasti Informačné služby a poradenské služby pre mládež

Záverečný protokol o hodnotení žiadostí o dotáciu na rok 2022 v tematickej oblasti Informačné služby a poradenské služby pre mládež (výška schválených dotácií)

LINKY POMOCI/2022/D/1

Výzva na dotáciu pre žiadateľov zapísaných do zoznamu oprávnených žiadateľov v tematickej oblasti Linky pomoci

Záverečný protokol o hodnotení žiadostí o dotáciu na rok 2022 v tematickej oblasti Linky pomoci (výška schválených dotácií)

NÍZKOPRAHOVÉ PROGRAMY/2022/D/1

Výzva na dotáciu pre žiadateľov zapísaných do zoznamu oprávnených žiadateľov v tematickej oblasti Nízkoprahové programy pre mládež

Záverečný protokol o hodnotení žiadostí o dotáciu na rok 2022 v tematickej oblasti Nízkoprahové programy pre mládež (výška schválených dotácií)

AKTUÁLNE PRIORITY/2022/D/1

Výzva na dotáciu pre žiadateľov v tematickej oblasti Aktuálne priority v práci s mládežou

Záverečný protokol o hodnotení žiadostí o dotáciu na rok 2022 v tematickej oblasti Aktuálne priority v práci s mládežou (výška schválených dotácií)

AKTUÁLNE PRIORITY-EUDM/2022/D/1

Výzva na dotáciu pre žiadateľov v tematickej oblasti Aktuálne priority v práci s mládežou – Európsky dialóg s mládežou

Záverečný protokol o hodnotení žiadostí o dotáciu na rok 2022 v tematickej oblasti Aktuálne priority v práci s mládežou - Európsky dialóg s mládežou (výška schválených dotácií)

Výzvy na registráciu do zoznamu oprávnených žiadateľov od roku 2022

 

CELOROČNÁ ČINNOSŤ/2021/R/1

Výzva na registráciu do zoznamu oprávnených žiadateľov o dotáciu v rámci dotačnej schémy na podporu a rozvoj práce s mládežou v tematickej oblasti Celoročná pravidelná a systematická práca s mládežou nadregionálneho charakteru

Bližšie informácie a formulár nájdete TU.

Záverečný protokol o zápise do zoznamu oprávnených žiadateľov a výške rozpočtového stropu v tematickej oblasti Celoročná pravidelná a systematická práca s mládežou nadregionálneho charakteru

Aktualizovaný záverečný protokol o zápise do zoznamu oprávnených žiadateľov a výške rozpočtového stropu v tematickej oblasti Celoročná pravidelná a systematická práca s mládežou nadregionálneho charakteru

ŠTRUKTÚRY PRE PARTICIPÁCIU/2021/R/1

Výzva na registráciu do zoznamu oprávnených žiadateľov o dotáciu v rámci dotačnej schémy na podporu a rozvoj práce s mládežou v tematickej oblasti Zastupiteľské štruktúry pre participáciu mládeže

Bližšie informácie a formulár nájdete TU.

Záverečný protokol o zápise do zoznamu oprávnených žiadateľov a výške rozpočtového stropu v tematickej oblasti Zastupiteľské štruktúry pre participáciu mládeže

Aktualizovaný záverečný protokol o zápise do zoznamu oprávnených žiadateľov a výške rozpočtového stropu v tematickej oblasti Zastupiteľské štruktúry pre participáciu mládeže

DOBROVOĽNÍCKE PRÍLEŽITOSTI/2021/R/1

Výzva na registráciu do zoznamu oprávnených žiadateľov o dotáciu v rámci dotačnej schémy na podporu a rozvoj práce s mládežou v tematickej oblasti Dobrovoľnícke príležitosti pre mládež

Bližšie informácie a formulár nájdete TU.

Záverečný protokol o zápise do zoznamu oprávnených žiadateľov a výške rozpočtového stropu v tematickej oblasti Dobrovoľnícke príležitosti pre mládež

Aktualizovaný záverečný protokol o zápise do zoznamu oprávnených žiadateľov a výške rozpočtového stropu v tematickej oblasti Dobrovoľnícke príležitosti pre mládež

INFORMAČNÉ SLUŽBY/2021/R/1

Výzva na registráciu do zoznamu oprávnených žiadateľov o dotáciu v rámci dotačnej schémy na podporu a rozvoj práce s mládežou v tematickej oblasti Informačné služby a poradenské služby pre mládež

Bližšie informácie a formulár nájdete TU.

Záverečný protokol o zápise do zoznamu oprávnených žiadateľov a výške rozpočtového stropu v tematickej oblasti Informačné služby a poradenské služby pre mládež

Aktualizovaný záverečný protokol o zápise do zoznamu oprávnených žiadateľov a výške rozpočtového stropu v tematickej oblasti Informačné služby a poradenské služby pre mládež

LINKY POMOCI/2021/R/1

Výzva na registráciu do zoznamu oprávnených žiadateľov o dotáciu v rámci dotačnej schémy na podporu a rozvoj práce s mládežou v tematickej oblasti Linky pomoci

Bližšie informácie a formulár nájdete TU.

Záverečný protokol o zápise do zoznamu oprávnených žiadateľov a výške rozpočtového stropu v tematickej oblasti Linky pomoci

Aktualizovaný záverečný protokol o zápise do zoznamu oprávnených žiadateľov a výške rozpočtového stropu v tematickej oblasti Linky pomoci

NÍZKOPRAHOVÉ PROGRAMY/2021/R/1

Výzva na registráciu do zoznamu oprávnených žiadateľov o dotáciu v rámci dotačnej schémy na podporu a rozvoj práce s mládežou v tematickej oblasti Nízkoprahové programy pre mládež

Bližšie informácie a formulár nájdete TU.

Záverečný protokol o zápise do zoznamu oprávnených žiadateľov a výške rozpočtového stropu v tematickej oblasti Nízkoprahové programy pre mládež

Aktualizovaný záverečný protokol o zápise do zoznamu oprávnených žiadateľov a výške rozpočtového stropu v tematickej oblasti Nízkoprahové programy pre mládež
 


2021

PRIORITY/D/EUDM/2021

PRIORITY/D/1/2021

Oznámenie o navýšení alokovaných finančných prostriedkov na programy pre mládež

Z dôvodu navýšenia alokovaných finančných prostriedkov na programy pre mládež MŠVVaŠ SR podporí aj ďalšie žiadosti o dotáciu v rámci výzvy PRIORITY/D/1/2021.


Výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu v rámci dotačnej schémy Programy pre mládež na roky 2014 - 2021 - PRIORITY/D/1/2021

Sprievodca pre žiadateľov

Záverečný protokol o pridelení dotácie v programe PRIORITY mládežníckej politiky na rok 2021

Záverečný protokol o dodatočnom pridelení dotácie pre rok 2021 – PRIORITY/D/1/2021

SLUŽBY/1/D/2021

Oznámenie o navýšení alokovaných finančných prostriedkov na programy pre mládež

Z dôvodu navýšenia alokovaných finančných prostriedkov na programy pre mládež MŠVVaŠ SR dofinancuje žiadosti o dotáciu v rámci výzvy SLUŽBY/1/D/2021.


Výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu v rámci dotačnej schémy PROGRAMY PRE MLÁDEŽ na roky 2014-2021 v programe SLUŽBY PRE MLADÝCH - poskytovanie informačno poradenských služieb mladým

Sprievodca pre žiadateľov
 

Záverečný protokol o výške rozpočtového stropu pre rok 2021 - SLUŽBY/1/D/2021

Aktualizovaný záverečný protokol o výške rozpočtového stropu pre rok 2021 – SLUŽBY/1/D/20212

Záverečný protokol o navýšení dotácie pre rok 2021 – SLUŽBY/1/D/2021

SLUŽBY/2/D/2021

Oznámenie o navýšení alokovaných finančných prostriedkov na programy pre mládež

Z dôvodu navýšenia alokovaných finančných prostriedkov na programy pre mládež MŠVVaŠ SR dofinancuje žiadosti o dotáciu v rámci výzvy SLUŽBY/2/D/2021.

Výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu v rámci dotačnej schémy PROGRAMY PRE MLÁDEŽ na roky 2014-2021 v programe SLUŽBY PRE MLADÝCH - poskytovanie služieb v oblasti dobrovoľníctva mládeže

Sprievodca pre žiadateľov

Záverečný protokol o výške rozpočtového stropu pre rok 2021 - SLUŽBY/2/D/2021

Záverečný protokol o hodnotení žiadostí o dotáciu na rok 2021 - SLUŽBY/2/D/2021

Záverečný protokol o pridelení dotácie v programe SLUŽBY PRE MLADÝCH-2 na rok 2021 (dodatočne)

Aktualizovaný záverečný protokol o výške rozpočtového stropu pre rok 2021 – SLUŽBY/2/D/20212

Záverečný protokol o navýšení dotácie pre rok 2021 – SLUŽBY/2/D/2021

 

HLAS/D/2021

Oznámenie o navýšení alokovaných finančných prostriedkov na programy pre mládež

Z dôvodu navýšenia alokovaných finančných prostriedkov na programy pre mládež MŠVVaŠ SR dofinancuje žiadosti o dotáciu v rámci výzvy HLAS/D/2021.


Výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu v rámci dotačnej schémy PROGRAMY PRE MLÁDEŽ na roky 2014-2021 v programe HLAS MLADÝCH

Sprievodca pre žiadateľov

Záverečný protokol o výške rozpočtového stropu pre rok 2021 - HLAS/D/2021

Záverečný protokol o hodnotení žiadostí o dotáciu na rok 2021 - HLAS/D/2021

Záverečný protokol o hodnotení žiadostí o dotáciu na rok 2021 - HLAS/D/2021 (dodatočne)

Aktualizovaný záverečný protokol o výške rozpočtového stropu pre rok 2021 – HLAS/D/2021

Záverečný protokol o navýšení dotácie pre rok 2021 – HLAS/D/2021

PODPORA/D/2021

Výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu v rámci dotačnej schémy PROGRAMY PRE MLÁDEŽ na roky 2014-2021 v programe PODPORA MLÁDEŽNÍCKYCH ORGANIZÁCIÍ

Aktualizácia záverečného protokolu o maximálnej výške dotácie na rok 2021 registrovaným organizáciám v programe PODPORA mládežníckych organizácií

Záverečný protokol o hodnotení žiadostí o dotáciu na rok 2021 - PODPORA/D/2021

 

 

Výzvy v roku 2020

 

Výzva na predkladanie žiadostí na podporu ranej intervencie u detí zo sociálne znevýhodneného prostredia na rok 2020 (20. 11. 2020)

Výzva PRIORITY/D/EUDM/2020

Výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu v rámci Programov pre mládež PRIORITY mládežníckej politiky (Programy pre mládež 2014-2020)

Záverečný protokol o posúdení žiadostí o dotáciu v rámci dotačnej schémy MŠVVaŠ SR Programy pre mládež na roky 2014-2020 - program PRIORITY mládežníckej politiky (Výzva č. PRIORITY/D/EUDM/2020)

 

Výzva HLAS/D/2/2020

Výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu v rámci programu HLAS MLADÝCH (Programy pre mládež 2014-2020)

Sprievodca pre žiadateľov o dotáciu

Záverečný protokol o posúdení žiadostí o dotáciu v rámci dotačnej schémy MŠVVaŠ SR Programy pre mládež na roky 2014-2020 - program HLAS mladých (Výzva č. HLAS/D/2020)Výzva KOMUNITA/D/1/2020 - zrušené

Výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu v rámci programu KOMUNITA MLADÝCH (Programy pre mládež 2014-2020)

Sprievodca pre žiadateľov o dotáciu

Výzva KOMUNITA/D/2/2020 - zrušené

Výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu v rámci programu KOMUNITA MLADÝCH (Programy pre mládež 2014-2020)

Sprievodca pre žiadateľov o dotáciu

Výzva PRIORITY/D/1/2020 - zrušené

Výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu v rámci programu PRIORITY mládežníckej politiky (Programy pre mládež 2014-2020)

Výzva PRIORITY/D/CVČ/2020 - zrušené

Výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu v rámci programu PRIORITY mládežníckej politiky (Programy pre mládež 2014-2020)

Výzva SLUZBY/1/D/2/2020

Výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu v rámci programu SLUŽBY PRE MLADÝCH (Programy pre mládež 2014-2020)

Sprievodca pre žiadateľov o dotáciu
 

Záverečný protokol o posúdení žiadostí o dotáciu v rámci dotačnej schémy MŠVVaŠ SR Programy pre mládež na roky 2014-2020 - program SLUŽBY pre mladých (Výzva č. SLUZBY/1/D/2/2020)

 

Výzva SLUZBY/2/D/2/2020

Výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu v rámci programu SLUŽBY PRE MLADÝCH (Programy pre mládež 2014-2020)

Sprievodca pre žiadateľov o dotáciu
 

Záverečný protokol o posúdení žiadostí o dotáciu v rámci dotačnej schémy MŠVVaŠ SR Programy pre mládež na roky 2014-2020 - program SLUŽBY pre mladých (Výzva č. SLUZBY/2/D/2/2020)

 

Výzvy v roku 2020 pre registrované organizácie


Výzva HLAS/D/1/2020

Výzva pre registrované organizácie na predkladanie žiadostí o dotáciu v rámci programu HLAS MLADÝCH (Programy pre mládež 2014-2020)

Sprievodca pre žiadateľov o dotáciu

Záverečný protokol o aktualizácii rozpočtového stropu pre registrované organizácie v programe HLAS MLADÝCH na roky 2018-2020 v rámci Programov pre mládež na roky 2014-2020

Záverečný protokol o pridelení dotácie v programe HLAS MLADÝCH na rok 2020

Výzva PODPORA/D/2020

Výzva pre registrované organizácie na predkladanie žiadostí o dotáciu v rámci programu PODPORA mládežníckych organizácií (Programy pre mládež 2014-2020)

Aktualizácia záverečného protokolu o maximálne výške dotácie na rok 2020 registrovaným organizáciám v programe PODPORA mládežníckych organizácií na roky 2018-2020 v rámci dotačnej schémy Programy pre mládež 2014 - 2020 na základe navýšeného rozpočtu

Záverečný
protokol o pridelení dotácie na rok 2020 registrovaným organizáciám v programe PODPORA mládežníckych organizácií na roky 2018-2020 v rámci Programov pre mládež na roky 2014 - 2020

Výzva SLUZBY/1/D/1/2020

Výzva pre registrované organizácie na predkladanie žiadostí o dotáciu v rámci programu SLUŽBY PRE MLADÝCH (Programy pre mládež 2014-2020)

Sprievodca pre žiadateľov o dotáciu

Záverečný protokol o aktualizácii rozpočtového stropu pre registrované organizácie v programe SLUŽBY PRE MLADÝCH 1 na roky 2018-2020 v rámci Programov pre mládež na roky 2014-2020

Záverečný protokol o pridelení dotácie v programe SLUŽBY PRE MLADÝCH-1 na rok 2020

Výzva SLUZBY/2/D/1/2020

Výzva pre registrované organizácie na predkladanie žiadostí o dotáciu v rámci programu SLUŽBY PRE MLADÝCH (Programy pre mládež 2014-2020)

Sprievodca pre žiadateľov o dotáciu

Záverečný protokol o aktualizácii rozpočtového stropu pre registrované organizácie v programe SLUŽBY PRE MLADÝCH 2 na roky 2018-2020 v rámci Programov pre mládež na roky 2014-2020

Záverečný protokol o pridelení dotácie v programe SLUŽBY PRE MLADÝCH-2 na rok 2020


Výzvy v roku 2019

Výzva HLAS/R/2020

Výzva pre registrované organizácie v programe HLAS MLADÝCH na roky 2018 - 2020 na predkladanie žiadostí na prehodnotenie napĺňania kritérií v rámci štandardov programov (Výzva HLAS/R/2020)

Sprievodca pre registrovaných žiadateľov v programe HLAS MLADÝCH

 

Výzva SLUŽBY/1/R/2020

Výzva pre registrované organizácie v programe SLUŽBY PRE MLADÝCH 1 na roky 2018 - 2020 na predkladanie žiadostí o prehodnotenie napĺňania kritérií v rámci štandardov programu (Výzva SLUŽBY/1/R/2020)

Sprievodca pre registrovaných žiadateľov v programe SLUŽBY PRE MLADÝCH 1

Výzva SLUŽBY/2/R/2020

Výzva pre registrované organizácie v programe SLUŽBY PRE MLADÝCH 2 na roky 2018 - 2020 na predkladanie žiadostí o prehodnotenie napĺňania kritérií v rámci štandardov programu (Výzva SLUŽBY/2/R/2020)

Sprievodca pre registrovaných žiadateľov v programe SLUŽBY PRE MLADÝCH 2

Výzva PRIORITY/D/2/2019

Výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu v rámci programu PRIORITY mládežníckej politiky (Programy pre mládež 2014-2020)

Záverečný protokol o posúdení žiadosti o dotáciu v rámci Programov pre mládež 2014-2020 - program PRIORITY mládežníckej politiky (Výzva č. PRIORITY/D/2/2019)


Výzva PRIORITY/D/1/2019
 

Výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu  v rámci programu PRIORITY mládežníckej politiky (Programy pre mládež 2014-2020)

Sprievodca pre  žiadateľov o dotáciu 

Záverečný protokol o posúdení žiadosti o dotáciu v rámci dotačnej schémy MŠVVaŠ SR Programy pre mládež na roky 2014 - 2020 - program PRIORITY mládežníckej politiky (Výzva č. PRIORITY/D/1
/2019)

 

Výzva KOMUNITA III/D/1/2019
 

Výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu  v rámci programu KOMUNITA MLADÝCH (Programy pre mládež 2014-2020)

Sprievodca pre  žiadateľov o dotáciu

Záverečný protokol o posúdení žiadosti o dotáciu v rámci dotačnej schémy MŠVVaŠ SR Programy pre mládež na roky 2014 - 2020 - program KOMUNITA mladých (výzva č. KOMUNITA III/D/1/2019)
 

Výzva HLAS/D/2019

Výzva pre registrované organizácie v programe HLAS MLADÝCH na roky 2018-2020 na predkladanie žiadostí o dotáciu 

Sprievodca pre registrovaných žiadateľov v programe HLAS MLADÝCH

Záverečný protokol o pridelení dotácie v programe HLAS MLADÝCH na rok 2019 v rámci Programov pre mládež na roky 2014-2020
 

Výzva SLUŽBY/1/D/2019
 

Výzva pre registrované organizácie v programe SLUŽBY PRE MLADÝCH 1 na roky 2018-2020 na predkladanie žiadostí o dotáciu

Sprievodca pre registrovaných žiadateľov v programe SLUŽBY PRE MLADÝCH/1: Poskytovanie informačno-poradenských služieb mladým 

Záverečný protokol o pridelení dotácie v programe SLUŽBY PRE MLADÝCH-1 na rok 2019 v rámci Programov pre mládež na roky 2014-2020

 

Výzva SLUŽBY/2/D/2019

Výzva pre registrované organizácie v porgrame SLUŽBA PRE MLADÝCH 2 na roky 2018-2020 na predkladanie žiadostí o dotáciu 

Sprievodca pre registrovaných žiadateľov v programe SLUŽBY PRE MLADÝCH/2: Poskytovanie služieb v oblasti dobrovoľníctva mládeže

Záverečný protokol o pridelení dotácie v programe SLUŽBY PRE MLADÝCH-2 na rok 2019 v rámci Programov pre mládež na roky 2014-2020

Výzva PODPORA/D/2019 

Výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu v rámci dotačnej schémy PROGRAMY PRE MLÁDEŽ na roky 2014-2020 (PODPORA/D/2019)

Záverečný protokol o pridelení dotácie na rok 2019 registrovaným organizáciám v programe PODPORA mládežníckych organizácií na roky 2018 - 2020 v rámci Programov pre mládež na roky 2014 - 2020
 

Výzva HLAS/R/2019

Výzva pre registrované organizácie v programe HLAS MLADÝCH na roky 2018-2020 na predkladanie žiadostí o prehodnotenie napĺňania kritérií v rámci štandardov programu

Sprievodca pre registrovaných žiadateľov v programe HLAS MLADÝCH

Záverečný protokol o aktualizácii rozpočtového stropu pre registrované organizácie v programu HLAS MLADÝCH na roky 2018-2020 v rámci Programov pre mládež na roky 2014-2020
 


Výzva SLUŽBY/1/R/2019

Výzva pre registrované organizácie v program SLUŽBA PRE MLADÝCH 1 na roky 2018-2020 na predkladanie žiadostí o prehodnotenie napĺňania kritérií v rámci štandardov programu

Sprievodca pre registrovaných žiadateľov v programe SLUŽBY PRE MLADÝCH/1: Poskytovanie informačno-poradenských služieb mladým

Záverečný protokol o aktualizácii rozpočtového stropu pre registrované organizácie v programe SLUŽBY PRE MLADÝCH-1 na roky 2018-2020 v rámci Programov pre mládež na roky 2014-2020

Výzva SLUŽBY/2/R/2019

Výzva pre registrované organizácie v porgrame SLUŽBA PRE MLADÝCH 2 na roky 2018-2020 na predkladanie žiadostí o prehodnotenie napĺňania kritérií v rámci štandardov programu

Sprievodca pre registrovaných žiadateľov v programe SLUŽBY PRE MLADÝCH/2: Poskytovanie služieb v oblasti dobrovoľníctva mládeže

Záverečný protokol o aktualizácii rozpočtového stropu pre registrované organizácie v programe SLUŽBY PRE MLADÝCH-2 na roky 2018-2020 v rámci Programov pre mládež na roky 2014-2020

 

Výzvy v roku 2018

 

Výzva PODPORA/D/2/2018

Výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu v rámci dotačnej schémy PROGRAMY PRE MLÁDEŽ na roky 2014-2020 (PODPORA/D/2/2018) 

Príloha k výzve č. PODPORA/D/2/2018: Stanovenie maximálnej výšky dotatočnej dotácie pre registrované organizácie v programe PODPORA MLÁDEŽNÍCKYCH ORGANIZÁCIÍ

Záverečný protokol o pridaní dodatočnej dotácie na rok 2018 registrovaným organizáciám v programe PODPORA mládežníckych organizácií na roky 2018-2020 v rámc i Programov pre mládež na roky 2014-2020

Výzva DÔKAZY/D/1/2018

Výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu v rámci dotačnej schémy PROGRAMY PRE MLÁDEŽ na roky 2014 - 2020 (DÔKAZY/D/1/2018)

Záverečný protokol o posúdení žiadostí o dotáciu v rámci Programov pre mládež 2014-2020 - PROGRAM DÔKAZY O MLADÝCH (Výzva č. DÔKAZY/D/1/2018)

 

Výzva PRIORITY/D/4/2018

Výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu v rámci Programov pre mládež na roky 2014-2020(PRIORITY/D/4/2018)

Záverečný protokol o posúdení žiadostí o dotáciu v rámci Programov pre mládež 2014-2020-program PRIORITY mládežníckej politiky (Výzva č. PRIORITY/D/4/2018)Výzva PRIORITY/D/3/2018

 

Výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu v rámci Programov pre mládež (PRIORITY/D/3/2018)

Záverečný protokol o posúdení žiadostí o dotáciu na rok 2018 v rámci Programov pre mládež 2014-2020 - program PRIORITY mládežníckej politiky (Výzva č. PRIORITY/D/3/2018)


Výzva PRIORITY/D/2/2018

Výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu v rámci Programov pre mládež (PRIORITY/D/2/2018)

Záverečný protokol o posúdení žiadostí o dotáciu na rok 2018 v rámci Programov pre mládež 2014-2020 - program PRIORITY mládežníckej politiky (Výzva č. PRIORITY/D/2/2018)

 

Výzva PRIORITY/D/1/2018

Výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu v rámci Programov pre mládež (PRIORITY/D/1/2018)
 

Výzva SLUŽBY/2/D/2018

 Výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu v rámci Programov pre mládež (SLUZBY/2/D/2018) - poskytovanie služieb dobrovoľníctva

Zoznam registrovaných organizácií v programe SLUŽBY PRE MLADÝCH - 2 na roky 2018-2020

Záverečný protokol o pridelení maximálnej dotácie na rok 2018 registrovaným organizáciam v programe SLUŽBY 2 na roky 2018-2020 v rámci Programov pre mládež na roky 2014-2020


Výzva SLUŽBY/1/D/2018

Výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu v rámci Programov pre mládež (SLUZBY/1/D/2018) - poskytovanie informačno-poradenských služieb mladým

Zoznam registrovaných organizácii v programe SLUŽBY PRE MLADÝCH - 1 na roky 2018-2020

Záverečný protokol o pridelení maximálnej dotácie na rok 2018 registrovaným organizáciam v programe SLUŽBY 1 na roky 2018-2020 v rámci Programov pre mládež na roky 2014-2020

 

Výzva HLAS/D/2018

Výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu v rámci Programov pre mládež (HLAS/D/2018)

Zoznam registrovaných organizácií v programe HLAS MLADÝCH na roky 2018-2020

Záverečný protokol o pridelení maximálnej dotácie na rok 2018 registrovaným organizáciam v programe HLAS na roky 2018-2020 v rámci Programov pre mládež na roky 2014-2020
 

Výzva PODPORA/D/2018

Výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu v rámci programov pre mládež (PODPORA/D/2018) 

Záverečný protokol o pridelení dotácie na rok 2018 registrovaným organizáciám v programe PODPORA mládežníckych organizácií na roky 2018 - 2020 v rámci Programov pre mládež na roky 2014 - 2020


Výzvy v roku 2017


Výzva SLUŽBY/2/R/2018
 

Výzva na predkladanie žiadostí o registráciu na roky 2018 - 2020 v rámci Programov pre mládež (SLUŽBY/2/R/2018) - poskytovanie služieb dobrovoľníctva 

SLUŽBY 2 - Sprievodca pre žiadateľov o registráciuVýzva SLUŽBY/1/R/2018
 

Výzva na predkladanie žiadostí o registráciu na roky 2018 - 2020 v rámci Programov pre mládež (SLUŽBY/1/R/2018) - poskytovanie informačno-poradenských služieb mladým

SLUŽBY 1 - Sprievodca pre žiadateľov o registráciu
 


Výzva HLAS/R/2018

Výzva na predkladanie žiadostí o registráciu na roky 2018 - 2020 v rámci Programov pre mládež (HLAS/R/2018)
 
HLAS 2018 - Sprievodca pre žiadateľov o registráciu

 


Výzva PODPORA/R/2018

Výzva na predkladanie žiadostí o registráciu na roky 2018 - 2020 v rámci Programov pre mládež (PODPORA/R/2018)

Program finančnej podpory MŠVVaŠ SR PODPORA mládežníckych organizácií: Zoznam registrovaných žiadateľov o dotáciu v rámci programu PODPORA mládežníckych organizácií na roky 2018 - 2020
 
Sprievodca pre žiadateľov: Programy pre mládež na roky 2014 - 2020


Výzva DÔKAZY/D/2/2017
 

Výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu v rámci Programov pre mládež (DÔKAZY/D/2/2017)

Záverečný protokol o posúdení žiadostí o dotáciu na rok 2017 v rámci Programov pre mládež 2014 - 2020 - program Dôkazy o mladých (Výzva č. DÔKAZY/D/2/2017)

 

Výzva KOMUNITA I/D/2/2017

Výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu v rámci Programov pre mládež (KOMUNITA I/D/2/2017) 

Záverečný protokol o posúdení žiadostí o dotáciu na rok 2017 v rámci Programov pre mládež 2014-2020/ program KOMUNITA mladých (Výzva č. KOMUNITA I/D/2/2017)

Výzva DÔKAZY/D/1/2017

Výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu v rámci Programov pre mládež (DÔKAZY/D/1/2017)

Záverečný protokol o posúdení žiadostí o dotáciu na rok 2017 v rámci Programov pre mládež 2014- 2020/ program DÔKAZY o mladých (Výzva č. DÔKAZY/D/1/2017)

 
Výzva KOMUNITA II/D/1/2017

Výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu v rámci Programov pre mládež ČÍSLO: KOMUNITA II/D/1/2017

Záverečný protokol o posúdení žiadostí o dotáciu na rok 2017 v rámci Programov pre mládež 2014 - 2020/ program KOMUNITA mladých (Výzva č. KOMUNITA II/D/1/2017)


Výzva PRIORITY/D/3/2017

Výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu v rámci Programov pre mládež (PRIORITY/D/3/2017)

Záverečný protokol o posúdení žiadostí o dotáciu na rok 2017 v rámci Programov pre mládež 2014-2020 - program PRIORITY mládežníckej politiky (Výzva č. PRIORITY/D/3/2017)


Výzva PRIORITY/D/2/2017

Výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu v rámci Programov pre mládež (PRIORITY/D/2/2017)

Záverečný protokol o posúdení žiadostí o dotáciu na rok 2017 v rámci Programov pre mládež 2014-2020 program PRIORITY mládežníckej politiky (Výzva č. PRIORITY/D/2/2017) 

Výzva PRIORITY/D/1/2017

Výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu v rámci Programov pre mládež (PRIORITY/D/1/2017)

Záverečný protokol o posúdení žiadostí o dotáciu na rok 2017 v rámci Programov pre mládež 2014 - 2020 - Program PRIORITY mládežníckej politiky


Program finančnej podpory MŠVVaŠ SR PODPORA mládežníckych organizácií - Zoznam registrovaných OZ - žiadateľov o dotáciu v rámci programu PODPORA mládežníckych organizácií v roku 2017
Výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu v rámci Programov pre mládež (PODPORA/D/2017)
Výzva na program finančnej podpory MŠVVaŠ SR SLUŽBY mladým, v oblasti práce s mládežou
Program SLUŽBY/D/1/2017:
Záverečný protokol o posúdení žiadostí o dotáciu na rok 2017 v rámci Programov pre mládež 2014 - 2020 - Program SLUŽBY mladým
Výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu v rámci Programov pre mládež - SLUŽBY mladým
Spievodca pre žiadateľov - SLUŽBY mladým

Výzva na program finančnej podpory MŠVVaŠ SR HLAS mladých, v oblasti práce s mládežou
Program HLAS/D/1/2017:
Záverečný protokol o posúdení žiadostí o dotáciu na rok 2017 v rámci Programov pre mládež 2014 - 2020 - Program HLAS mladých
Výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu v rámci Programov pre mládež - HLAS mladých
Sprievodca pre žiadateľov - HLAS mladých

Výzvy v roku 2016


Výzva na program finančnej podpory MŠVVaŠ SR KOMUNITA mladých, v oblasti práce s mládežou
Program KOMUNITA/D/1/2016:
Záverečný protokol o posúdení žiadostí o dotáciu na rok 2016 v rámci Programov pre mládež 2014 - 2020 - Program KOMUNITA mladých
Výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu v rámci Programov pre mládež - KOMUNITA mladých
Sprievodca pre žiadateľov - KOMUNITA mladých

Program finančnej podpory MŠVVaŠ SR PODPORA mládežníckych organizácií - Zoznam registrovaných OZ - žiadateľov o dotáciu v rámci programu PODPORA mládežníckych organizácií v roku 2016
Výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu v rámci Programov pre mládež (PODPORA/D/2016)

Výzva na program finančnej podpory MŠVVaŠ SR PRIORITY mládežníckej politiky, v oblasti práce s mládežou
Program PRIORITY/D/1/2016:
Záverečný protokol o posúdení žiadostí o dotáciu na rok 2016 v rámci Programov pre mládež 2014 - 2020 - Program PRIORITY mládežníckej politiky

Výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu v rámci Programov pre mládež - PRIORITY mládežníckej politiky
Sprievodca pre žiadateľov - PRIORITY mládežníckej politiky
Parížska deklarácia (Deklarácia o podpore občianstva  a spoločných hodnotách slobody, tolerancie a nediskriminácie prostredníctvom vzdelávania)

Výzva na program finančnej podpory MŠVVaŠ SR HLAS mladých, v oblasti práce s mládežou
Program HLAS/D/1/2016:
Záverečný protokol o posúdení žiadostí o dotáciu na rok 2016 v rámci Programov pre mládež 2014 - 2020 - Program HLAS mladých

Výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu v rámci Programov pre mládež - HLAS mladých
Sprievodca pre žiadateľov - HLAS mladých

Výzva na program finančnej podpory MŠVVaŠ SR SLUŽBY mladým, v oblasti práce s mládežou
Program SLUŽBY/D/1/2016:
Záverečný protokol o posúdení žiadostí o dotáciu na rok 2016 v rámci Programov pre mládež 2014 - 2020 - Program SLUŽBY mladým

Výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu v rámci Programov pre mládež - SLUŽBY mladým
Spievodca pre žiadateľov - SLUŽBY mladým

 

Výzvy v roku 2015


Výzva na program finančnej podpory MŠVVaŠ SR PRIORITY mládežníckej politiky, v oblasti práce s mládežou
Program PRIORITY/D/2/2015:
Záverečný protokol o posúdení žiadostí o dotáciu na rok 2015 v rámci Programov pre mládež 2014 - 2020 - Program PRIORITY mládežníckej politiky
Výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu v rámci Programov pre mládež - PRIORITY mládežníckej politiky
Sprievodca pre žiadateľov - PRIORITY mládežníckej politiky
Prezentácia k pripravovanému  predsedníctvu SR v Rade EÚ 2016
V prípade uzatvorenia partnerstva priložte túto partnerskú zmluvu

Výzva na program finančnej podpory MŠVVaŠ SR PODPORA mládežníckych organizácií, v oblasti práce s mládežou
Program PODPORA/D/2015:
Výzva na prekladanie žiadostí o dotáciu v rámci programu PODPORA mládežníckych organizácií na rok 2015
Zoznam registrovaných OZ - žiadateľov o dotáciu v rámci programu PODPORA mládežníckych organizácií v roku 2015

Výzva na program finančnej podpory MŠVVaŠ SR HLAS mladých, v oblasti práce s mládežou
Program HLAS/D/1/2015:
Záverečný protokol o posúdení žiadostí o dotáciu na rok 2015 v rámci Programov pre mládež 2014 - 2020 - Program HLAS mladých
Výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu v rámci Programov pre mládež - HLAS mladých
Sprievodca pre žiadateľov - HLAS mladých

Výzva na program finančnej podpory MŠVVaŠ SR SLUŽBY mladým, v oblasti práce s mládežou
Program SLUŽBY/D/1/2015:
Záverečný protokol o posúdení žiadostí o dotáciu na rok 2015 v rámci Programov pre mládež 2014 - 2020 - Program SLUŽBY mladým
Výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu v rámci Programov pre mládež - SLUŽBY mladým
Spievodca pre žiadateľov - SLUŽBY mladým

Výzva na program finančnej podpory MŠVVaŠ SR PODPORA mládežníckych organizácií, v oblasti práce s mládežou
Program PODPORA/R/2015:
Výzva na predkladanie žiadostí o registráciu v rámci Programov pre mládež
Sprievodca k Výzve na predkladanie žiadostí o registráciu v rámci Programov pre mládež
Informačný list základného kolektívu
Financovanie v programe PODPORA mládežníckych organizácií

 

Výzvy v roku 2014


2. výzva na program finančnej podpory MŠVVaŠ SR PRIORITY mládežníckej politiky, v oblasti práce s mládežou
Program PRIORITY/D/2/2014:
Výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu v rámci Programov pre mládež - PRIORITY mládežníckej politiky - 2. výzva
Sprievodca pre žiadateľov - PRIORITY mládežníckej politiky
Záverečný protokol o posúdení žiadostí o dotáciu na rok 2014 v rámci Programov pre mládež na roky 2014 - 2020 - Program PRIORITY mládežníckej politiky - 2. výzva

Program PRIORITY/D/1/2014:
Výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu v rámci Programov pre mládež - PRIORITY mládežníckej politiky
Sprievodca pre žiadateľov - PRIORITY mládežníckej politiky
Záverečný protokol o posúdení žiadostí o dotáciu na rok 2014 v rámci Programov pre mládež na roky 2014 - 2020 - Program PRIORITY mládežníckej politiky - 1. výzva

Výzva na program finančnej podpory MŠVVaŠ SR SLUŽBY mladým, v oblasti práce s mládežou
Program SLUŽBY/D/1/2014:
Výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu v rámci Programov pre mládež - SLUŽBY mladým
Spievodca pre žiadateľov - SLUŽBY mladým
Záverečný protokol o posúdení žiadostí o dotáciu na rok 2014 v rámci Programov pre mládež na roky 2014 - 2020 - Program SLUŽBY mladým

Výzva na program finančnej podpory MŠVVaŠ SR HLAS mladých, v oblasti práce s mládežou
Program HLAS/D/1/2014:
Výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu v rámci Programov pre mládež - HLAS mladých
Sprievodca pre žiadateľov - HLAS mladých
Záverečný protokol o posúdení žiadostí o dotáciu na rok 2014 v rámci Programov pre mládež na roky 2014 - 2020 - Program HLAS mladých

Výzva na program finančnej podpory MŠVVaŠ SR PODPORA mládežníckych organizácií, v oblasti práce s mládežou
Program PODPORA/R/2014:
Výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu v rámci Programov pre mládež (PODPORA/D/2014)
Výzva na predkladanie žiadostí o registráciu v rámci Programov pre mládež
Sprievodca k Výzve na predkladanie žiadostí o registráciu v rámci Programov pre mládež
Informačný list základného kolektívu

 

Skočiť na začiatok stránky