Aktuálne témy

 • Registrácia zariadení predprimárneho vzdelávania
 • Audit digitálnych technológií
 • Projektový šprint
 • Covid školský semafor - manuály opatrení pre školy a školské zariadenia
 • Rozhodnutia a usmernenia v čase COVID-19
 • Sprievodca školským rokom
 • Kloktacie testy na školách
 • Formulár na komunikáciu s riaditeľmi škôl Covid - školský semafor
 • Očkovanie zamestnancov škôl a školských zariadení
 • Vyhláška a novely vyhlášok s účinnosťou k 1. januáru 2021
 • Vyhodnotenie „Modernejšia škola“
 • Vyhodnotenie výzvy „Predškoláci“
 • Vyhodnotenie „Letné školy 2021“
 • Vyhodnotenie výzvy "Finančná gramotnosť"
 • Vyhodnotenie výzvy "ENVIROPROJEKT 2021"
 • Vyhodnotenie výzvy „Podpora centier OVP na ceste k excelentnosti“
 • Vyhodnotenie výzvy – Spolu múdrejší
 • Rozvojový projekt pre materské školy „Múdre hranie“
 • Vyhodnotenie – zlepšenie vybavenia šk. jedálni 2021
 • Školy proti COVID-19 - bulletin
 • Podpora udržania zamestnanosti v ZUŠ
 • Jarné školy 2021
 • Podpora čitateľskej gramotnosti – rozvojový projekt „Čítame radi “
 • Výzva na dvojtýždňovú jazykovú stáž v Ruskej federácii v školskom roku 2021/2022 - vyhodnotenie
 • Výzvu na podávanie žiadostí o poskytnutie Štipendia Martina Filka na akademický rok 2021/2022
 • MŠVVaŠ SR ponúka jedno štipendium na doktorandské štúdium na Európskom univerzitnom inštitúte vo Florencii na akademický rok 2021/2022
 • Podpora pre školy ako zvládnuť prechod na dištančné vzdelávanie
 • Sprievodca školským rokom 2020/2021
 • Letná škola 2020
 • Smernica o didaktických prostriedkoch
 • 1 2 »
  Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku