Aktuálne témy

 • Očkovanie zamestnancov škôl a školských zariadení
 • Návrat do škôl 2021 aktualizovaný k 8. 3. 2021
 • Manuál opatrení pre školy a školské zariadenia
 • Rozhodnutia a usmernenia v čase COVID-19
 • Školy proti COVID-19 - bulletin
 • Vyhláška a novely vyhlášok s účinnosťou k 1. januáru 2021
 • Vyhodnotenie RP pre materské školy „Múdre hranie“
 • Výzva na RP - zlepšenie vybavenia školskej jedálne v ZŠ a SŠ
 • Podpora udržania zamestnanosti v ZUŠ
 • Jarné školy 2021
 • Podpora čitateľskej gramotnosti – rozvojový projekt „Čítame radi 2“ – vyhodnotenie
 • Výzva na dvojtýždňovú jazykovú stáž v Ruskej federácii v školskom roku 2021/2022
 • MŠVVaŠ SR ponúka jedno štipendium na doktorandské štúdium na Európskom univerzitnom inštitúte vo Florencii na akademický rok 2021/2022
 • Formulár na komunikáciu s riaditeľmi škôl Covid - školský semafor
 • Podpora pre školy ako zvládnuť prechod na dištančné vzdelávanie
 • Sprievodca školským rokom 2020/2021
 • Letná škola 2020
 • Smernica o didaktických prostriedkoch
 • Dodatok č. 8 ku ŠVP pre základné školy
 • Dodatok č. 7 k ŠVP pre základné školy
 • Podpora udržania zamestnanosti v materských školách - aktualizované (3. 9. 2020)
 • Špeciálna výzva pre mládežnícke organizácie – nový termín prijímania žiadostí
 • Informačná platforma o brexite
 • Preukazovanie bezúhonnosti PZ a OZ - aplikačná pomôcka
 • Podpora regionálnej a multikultúrnej výchovy – výzva
 • Dodatok č. 1 k VP pre deti so zdravotným znevýhodnením pre predprimárne vzdelávanie
 • Dodatky k ŠVP pre školy národnostných menšín
 • Vzdelávací štandard rusínskeho jazyka a literatúry pre stredné školy
 • Pedagogicko-organizačné pokyny na školský rok 2019/20
 • Dodatok č. 3 k ŠVP „RUP pre ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským“
 • 1 2 »
  HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku