Aktuálne témy

 • Covid školský semafor - manuály opatrení pre školy a školské zariadenia
 • Rozhodnutia a usmernenia v čase COVID-19
 • Kloktacie testy na školách
 • Letná škola 2021
 • Formulár na komunikáciu s riaditeľmi škôl Covid - školský semafor
 • Očkovanie zamestnancov škôl a školských zariadení
 • Vyhláška a novely vyhlášok s účinnosťou k 1. januáru 2021
 • Vyhodnotenie výzvy – Spolu múdrejší
 • Vyhodnotenie RP pre materské školy „Múdre hranie“
 • Vyhodnotenie – zlepšenie vybavenia šk. jedálni 2021
 • Školy proti COVID-19 - bulletin
 • Podpora udržania zamestnanosti v ZUŠ
 • Jarné školy 2021
 • Podpora čitateľskej gramotnosti – rozvojový projekt „Čítame radi “
 • Výzva na dvojtýždňovú jazykovú stáž v Ruskej federácii v školskom roku 2021/2022 - vyhodnotenie
 • Výzvu na podávanie žiadostí o poskytnutie Štipendia Martina Filka na akademický rok 2021/2022
 • MŠVVaŠ SR ponúka jedno štipendium na doktorandské štúdium na Európskom univerzitnom inštitúte vo Florencii na akademický rok 2021/2022
 • Podpora pre školy ako zvládnuť prechod na dištančné vzdelávanie
 • Sprievodca školským rokom 2020/2021
 • Letná škola 2020
 • Smernica o didaktických prostriedkoch
 • Dodatok č. 8 ku ŠVP pre základné školy
 • Dodatok č. 7 k ŠVP pre základné školy
 • Podpora udržania zamestnanosti v materských školách - aktualizované (3. 9. 2020)
 • Špeciálna výzva pre mládežnícke organizácie – nový termín prijímania žiadostí
 • Informačná platforma o brexite
 • Preukazovanie bezúhonnosti PZ a OZ - aplikačná pomôcka
 • Podpora regionálnej a multikultúrnej výchovy – výzva
 • Dodatok č. 1 k VP pre deti so zdravotným znevýhodnením pre predprimárne vzdelávanie
 • Dodatky k ŠVP pre školy národnostných menšín
 • 1 2 »
  Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku