Aktuálne témy

 • Výzva pre doučujúcich prostredníctvom neštátneho sektoru
 • Výzva „Snoezelen miestnosť“
 • Výzva „Spolu úspešnejší 2021“- vyhodnotenie
 • Výzva „Spolu múdrejší 2“ - vyhodnotenie
 • Výzva „Podpora DPŠ a RŠ"
 • Oceňovanie pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva
 • Výzva „Školský digitálny koordinátor“
 • Aplikačná pomôcka pre podporu duševného zdravia v školách
 • Registrácia zariadení predprimárneho vzdelávania
 • Materiálno – spotrebné normy a receptúry pre školské stravovanie (revízia 2021) s účinnosťou od 1. 9. 2021
 • Metodické odporúčanie k výchovno-vzdelávaciemu procesu v školách v školskom roku 2021/2022
 • Aplikačná pomôcka Ako byť v škole úspešnejší
 • Audit digitálnych technológií
 • Transformácia poradenského systému
 • Projektový šprint
 • ŠKOLSKÝ SEMAFOR
 • Rozhodnutia a usmernenia v čase COVID-19
 • Sprievodca školským rokom
 • Ponuka vzdelávania pre pedagogických a odborných zamestnancov na školský rok 2021/2022
 • Očkovanie
 • Vyhláška a novely vyhlášok s účinnosťou k 1. januáru 2021
 • Vyhlásenie výzvy „Podpora výučby materinského jazyka národnostnej menšiny 2021“
 • Vyhlásenie výzvy „Podpora regionálnej a multikultúrnej výchovy žiakov patriacich k národnostným menšinám 2021“
 • Vyhlásenie výzvy „Zdravie a bezpečnosť v školách 2021“
 • Školy proti COVID-19 - bulletin
 • Podpora udržania zamestnanosti v ZUŠ
 • Jarné školy 2021
 • Výzva na dvojtýždňovú jazykovú stáž v Ruskej federácii v školskom roku 2021/2022 - vyhodnotenie
 • Výzvu na podávanie žiadostí o poskytnutie Štipendia Martina Filka na akademický rok 2021/2022
 • MŠVVaŠ SR ponúka jedno štipendium na doktorandské štúdium na Európskom univerzitnom inštitúte vo Florencii na akademický rok 2021/2022
 • 1 2 »
  Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku