Operačný program Výskum a vývoj EU - ERDF

8. zasadnutie Monitorovacieho výboru pre vedomostnú ekonomiku

Ôsme zasadnutie Monitorovacieho výboru pre vedomostnú ekonomiku sa uskutočnilo 9. júna 2011.

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku