8. zasadnutie - 17. júna 2015

Predsedajúca Výboru: podpredsedníčka Výboru - p. Šarlota Pufflerová (poverená predsedom Výboru, ministrom p. Draxlerom)

Miesto konania Výboru: Národný ústav celoživotného vzdelávania, Tomášikova 4, Bratislava


Dokumenty zo zasadnutia:
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku