7. zasadnutie - 17. septembra 2014

Predsedajúci Výboru: Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR - p. Peter Pellegrini

Miesto konania Výboru: Národný ústav celoživotného vzdelávania, Tomášikova 4, Bratislava


Dokumenty zo zasadnutia:
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku